English A A A A A
iPad

Prosjekt rundt velferdsteknologi

Velferdsteknologi skal føre til selvstendighet og mestring i egen hverdag ved å øke trygghet for bruker og pårørende, samt bidra til nytekning i helse- og omsorgstjenestene.

Malvik kommune har nå startet et nytt velferdsteknologiprosjekt. Prosjektet varer fra oktober 2014 til mai 2015, og går ut på å teste ut Facetime og Skype som velferdsteknologi.

Facetime.jpg   Facetime er en applikasjon hvor man kan utføre videosamtaler. Applikasjonen er utviklet av Apple og fungerer bare på Apple sine produkter

Skype.jpg   Skype er en applikasjon hvor man kan utføre videosamtaler, ringe, og sende meldinger, bilde og dokumenter, via internett fra en PC eller mobiltelefon.
 

Hensikten med å teste ut Skype og Facetime som velferdsteknologi, er om disse applikasjonene kan være hensiktsmessig for brukere som ønsker å opprettholde- eller øke sosial kontakt med familie/venner/bekjente.

Ergoterapeutene vil ta seg av utprøvingen av disse applikasjonene. Det er kjøpt inn 2 iPad’er som kan benyttes under utprøving, men disse vil ikke være til varig utlån. Brukerne må ha familie/venner/bekjente som de kan kontakte via en av disse applikasjonene for at det skal være hensiktsmessig for dem å kunne delta på prosjektet.
Det har blitt utarbeidet brukermanualer som skal være til støtte under opplæring av både Facetime og Skype.

Kjenner du brukere som kunne hatt nytte av å prøve Facetime eller Skype, og/eller ønsker du selv å prøve en av applikasjonene, send navn og kontaktinformasjon på mail til:

Ida Staff: Ida.Staff@malvik.kommune.no eller
Oda Helen Græsli: Oda-Helen.Graesli@malvik.kommune.no

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på!