Bilde av barn som leker

Malviks private barnehager

Eieren av den enkelte barnehage har vedtekter som gir retningslinjer for hvordan virksomheten skal drives

Vedtekter og oppholdsbetaling

Vedtektene fastsetter bl.a. kriterier for oppsigelse, tap av plass, åpningstider, permisjoner, ferie, oppholdsbetaling, søskenmoderasjon m.m. Disse vil variere fra barnehage til barnehage. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til den enkelte barnehage.

Tilbud/opphold

Da barnehagene har forskjellige oppholdstider, vil tilbudene om plass variere i antall timer i uka.

Kontantstøtte

Alle våre barnehager mottar statstilskudd; det betyr at familien mister kontantstøtten ved tildeling av plass. Men dersom oppholdstiden i barnehagen er kortere enn 33 timer i uka og barnet er i kontantstøttealder, det vil si 1 – 3 år, kan familien være berettiget til støtte. Familien må selv ta kontakt med NAV.

Private familiebarnehager

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem. Eier/assistent får veiledning og oppfølging av en førskolelærer. En familiebarnehage består av to eller flere grupper/hjem og eier kan ha ansvar for inntil 5 barn avhengig av barnas alder. Noen grupper er godkjent for inntil 10 barn, da er det to voksne til stede samtidig.

Tips en venn Skriv ut