English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Presisering etter stenging av skoler og barnehager i nabokommune

Som følge av at Stjørdal kommune i ettermiddag besluttet å stenge alle skoler og barnehager, ønsker rådmannen i Malvik kommune å presisere følgende:

Det er på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å stenge skoler og barnehager i Malvik kommune. Verken smittesituasjonen som sådan, råd fra Folkehelseinstituttet, kommuneoverlegen, Helsedirektoratet, Trondheim kommune eller andre myndigheter tilsier at det per nå er behov for å stenge skoler og barnehager.

Å stenge barnehager og skoler er for øyeblikket vurdert som et virkemiddel som gir uforholdsmessig store ulemper for samfunnet, da dette medfører problemer med å bemanne samfunnskritiske virksomheter. Kriseledelsen har derfor konkludert med at tiltaket for øyeblikket ikke står i samsvar med den aktuelle smittesituasjonen.

Det er innført smitteverntiltak i kommunale bygg, rutiner for forsterket renhold og utsettelse av all unødvendig aktivitet som tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset.

Malvik kommune jobber kontinuerlig med å legge planer for langvarig håndtering av situasjonen.

Det er de siste dagene foretatt 16 prøver av personer som har vært på reise i risikoområder eller som av andre grunner har blitt testet for viruset. Samtlige prøver har vært negative. Det er i dag, onsdag, avtalt testing av ytterligere 10 personer.

Per i dag er det påvist koronavirus for to innbyggere i Malvik kommune.

Kriseledelsen i Malvik følger situasjonen fortløpende, og følger til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet.