English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Presisering av foreldrebetaling for barnehage og SFO-plass

Per 18. mars 2020.

Malvik kommune presiserer at foreldrebetaling i barnehage og SFO ikke blir fakturert der tilbudet har vært stengt på grunn av koronautbruddet.

Dette gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner, og barn med særskilt omsorgsbehov.

Dette skriver KS på sine nettsider.

Dette er i tråd med pressemelding fra regjeringen, 17. mars 2020

Som følge av pålegg fra statlige myndigheter er skoler og barnehager i Malvik kommune stengt i perioden 13. mars til 26. mars.
Dette som tiltak for å hindre spredning av korona-viruset.

Vil ikke fakturere

Malvik kommune gikk allerede 16. mars ut med informasjon at de ikke fakturere for SFO- og/eller barnehageplass i den perioden tilbudet har vært stengt.

Malvik kommune presiserer at foreldrebetaling i barnehage og SFO ikke blir fakturert der tilbudet har vært stengt på grunn av koronautbruddet.

Dette gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funklsjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

Mars-faktura betales

Faktura for mars er sendt ut med forfall 15.mars. Det er viktig at denne betales som normalt.

Det som er for mye betalt for perioden barnehager og SFO har vært stengt, vil bli beregnet og refundert på et senere tidspunkt.

Per i dag vet vi ikke hvor lenge skolene og barnehagene blir stengt. Dersom stengeperioden varer etter 26. mars, vil det bli vurdert å ikke kreve inn betaling for april.

Tilskudd som normalt

Fra Malvik kommunes side vil tilskudd til private barnehager bli utbetalt som normalt, i tråd med retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet.