English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Presisering av foreldrebetaling for barnehage og SFO-plass

Per 16. mars 2020.

I påvente av nasjonale føringer for foreldrebetaling i barnehage og SFO, ønsker Malvik kommune å presisere følgende:

Som følge av pålegg fra statlige myndigheter er skoler og barnehager i Malvik kommune stengt i perioden 13. mars til 26. mars.
Dette som tiltak for å hindre spredning av korona-viruset.

Vil ikke fakturere

Malvik kommune vil ikke fakturere for SFO- og/eller barnehageplass i den perioden tilbudet har vært stengt.

Det er noen som av særskilte grunner har mottatt tilbud også i denne perioden. De vil bli fakturert for dette.

Mars-faktura betales

Faktura for mars er sendt ut med forfall 15.mars. Det er viktig at denne betales som normalt.

Det som er for mye betalt for perioden barnehager og SFO har vært stengt, vil bli beregnet og refundert på et senere tidspunkt.

Per i dag vet vi ikke hvor lenge skolene og barnehagene blir stengt. Dersom stengeperioden varer etter 26. mars, vil det bli vurdert å ikke kreve inn betaling for april.

Tilskudd som normalt

Når det gjelder de private barnehagene kan de ha egne retningslinjer, og de som har barn i private barnehager bes undersøke dette med ledelsen for barnehagen.

Fra Malvik kommunes side vil tilskudd til private barnehager bli utbetalt som normalt, i tråd med retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet.