PPT

Foreldre kan ta kontakt med PPT hvis de lurer på noe vedrørende deres barn, men slike drøftinger kan med fordel tas via kontaktlærer på skolen.

Se forøvrig PPT sin nettsider: http://www.malvik.kommune.no/ppt.164264.no.html