English A A A A A

Aktuelt

Helsesøster

Skolehelsetjenesten utfører helseundersøkelse, helseopplysning, vaksinering og gruppe- og enkeltsamtaler. Helsesøster kan bistå med samtaler, veiledning, rådgiving ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer/problemer. Skolehelsetjenesten formidler kontakt til andre i hjelpeapparatet dersom det er et ønske og behov fra elev og foresatte.

Helsesøster er Ingeborg Gurine Kraft. Hun er tilstedet på helsesøsterkontoret på skolen tirsdager kl. 08.00–12.00 og hver onsdag hele dagen.

Direktenummer skoletiden: 73 97 24 50

Telefon helsestasjonen: 73 97 21 15

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på. PP-tjenesten er organisert etter kontaktpersonordning. Dette innebærer at ansatte i PP-tjenesten er fordelt som kontaktperson på hver enkelt skole og barnehage i Malvik kommune.

Kontaktperson ved Hommelvik ungdomsskole er pedagogisk psykologisk rådgiver Jeanette Lodgaard. Hun er på skolen hver tirsdag.

Direktenummer i skoletiden: 73 97 24 50