kommunestyremøte

Politikk

Malvik kommune styres etter formannskapsmodellen
Kommunestyret bestemmer hvilken utvalgsstruktur vi skal ha. De siste årene har vi hatt politiske utvalg innenfor de ulike fagområdene. Utvalgene kan fatte vedtak ved mindre saker. Hvilken myndighet de ulike utvalgene har, er nedfelt i delegeringsreglementet. Utvalgene kan ses på som kommunestyrets forlengede arm på ulike fagområder.

Politisk organisering

politisk organisasjonskart

Ingrid Aune er valgt som ordfører for valgperioden 2015–2019.

Ordfører Ingrid Aune

Bilde av ordfører Ingrid Aune fra Arbeiderpartiet

Malvik er en kommune i sterk vekst både når det gjelder nye innbyggere, nye arbeidsplasser og nyetablerte bedrifter. Vi Malvikinger er aktive unge, aktive eldre og oss aktive midt i mellom som bor med nærhet til sjøen og marka, og på den strategiske aksen mellom storbyen Trondheim og verden på Værnes flyplass.

Historisk har Malvik vært et sterkt industrisentrum i Trøndelag, og hele Trønderbanen ble i sin tid bygget ut fra kommunesenteret Hommelvik. Vi ønsker å ha et tett og godt samarbeid med næringslivet vårt. Det er gjennomført nær 100 besøk på ordførernivå til bedrifter som holder til eller ønsker å etablere seg i Malvik.

I Malvik satser vi på å bygge små og store fellesskap som gjør det godt å bo her. Derfor tiltrekker vi oss mange barnefamilier og har Trøndelags yngste befolkning. Vi er kåret til en av de beste kommunene å bo i i Norge, og har de senere årene bygget nye helsetun for våre eldre, nye barnehager for våre unge og nå bygger vi nye skoler. Vi har et særdeles rikt kultur- og idrettsliv og en sterk frivillighetskultur.

Kommunestyret består av 31 representanter fra 10 ulike politiske parti/lister, og én uavhengig representant. De folkevalgte er innbyggere som har påtatt seg et frivillig ansvar for å tale innbyggernes sak og legger ned uttallige timer for at Malvik skal bli en enda bedre kommune å bo i.

Malvik kommunes ordfører heter Ingrid Aune og representerer Arbeiderpartiet

Ingrid Aune er Malvik kommunes første kvinnelige ordfører. Hun ble valgt som ordfører ved kommunevalget i 2015, og kom da fra stillingen som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. Aune ble tidlig engasjert i politikk, og har hatt en rekke verv i AUF, Arbeiderpartiet og organisasjonslivet siden starten på 2000-tallet. Hun har rikspolitisk erfaring blant annet fra ledelsen i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet i Stoltenberg 2-regjeringen.

Aune har en mastergrad i internasjonal politikk og samfunnsøkonomi fra Universitetet i Wisconsin-Madison i USA, og bachelorgrad i samfunnsøkonomi og internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg studert rettsvitenskap (jus) og økonomi ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Nice, Trondheim Økonomiske Høgskole, og ved Fudan-universitetet i Shanghai. Aune har tidligere blant annet jobbet for Den norske Atlanterhavskomité, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Institutt for Forsvarsstudier og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun har erfaring som styremedlem blant annet i KLP Banken, Presidentskapet i Norges Forsvarsforening, Trondheim Maker Faire og Vitensenteret i Trondheim.

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun har møte- og talerett i alle kommunale organer, men bare stemme og forslagsrett når hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på Malvik kommunes vegne, dersom ikke myndigheten er delegert til andre.

Ordfører Ingrid Aune representerer Malvik kommunes innbyggeres interesser blant annet i:

  • Trondheimsregionen
  • Værnesregionen
  • Trondheim Havn IKS
  • TrønderEnergi AS
  • Nestleder i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS

Følg ordføreren på Facebook

Telefon

73 97 20 05

E-post

ordforer@malvik.kommune.no

Postadresse

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik

Ordførerens ansvar og oppgaver

Ordføreren er leder av kommunestyret og administrasjonsutvalget, og medlem av formannskapet.

Varaordfører Ole Herman Sveian

Bilde av varaordfører Ole Herman Sveian fra Senterpartiet

 

 

Ole Herman Sveian representerer Senterpartiet og har vært varaordfører i Malvik siden 2015. Sveian har en variert bakgrunn fra politikk, næringsliv og frivillig arbeid. Han har for tiden permisjon fra jobb i Felleskjøpet Agri som salgssjef. Tidligere har han jobbet med salg og innkjøp til gartneribransjen i 10 år. Før det drev han gartneri og blomsterbutikk. Sveian har også erfaring fra flere styreverv i næringsliv, bransjeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Ole Herman er på fritiden ivrig trompetist i Hommelvik musikkorps, han trives også godt på tur i Malvikmarka eller med å lage god mat.

Sveian ble i 2018 valgt inn som nestleder i nye Trøndelag Senterparti.

Telefon

73 97 21 63

Mobil

916 03 527

E-post

ole-herman.sveian@malvik.kommune.no

Postadresse

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik

Formannskapet

Formannskapet er et folkevalgt organ for styring i kommunen. I formannskapet behandles blant annet økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.

Formannskapet er et folkevalgt organ for styring i kommunen, her er de sju faste representantene.

Kommunestyret

Kommuneloven § 6 bestemmer at kommunestyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven.

Kommunestyret holder møte en gang hver måned. Ordføreren innkaller til møtene som holdes i Nygaardsvoldsalen i Bruket kulturhus. Møtene er åpen for publikum.

Kommunestyremøtene overføres direkte på web-TV: Kommunestyret på web-TV

Kontaktinformasjon kommunestyret

 

Ingrid Aune - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Aune, Ingrid (Ordfører)
Arbeiderpartiet
Mob. 980 59 711
e-post

Ole Herman Sveian - Senterpartiet_200x200.jpg

Sveian, Ole Herman (Varaordfører)
Senterpartiet
Mob. 916 03 527
e-post

Liv Aksnes - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Aksnes, Liv
Arbeiderpartiet
e-post

Torgeir Anda, Venstre

Anda, Torgeir
Venstre
e-post

Avatar for kvinne - sort silhuett på hvit bakgrunn

Aune, Brit R.
Høyre
e-post

Francis Chagula - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Chagula, Francis
Arbeiderpartiet
e-post

Astrid Dalhaug - Kristelig Folkeparti_200x200.jpg

Dalhaug, Astrid
Kristelig Folkeparti
e-post

Bilde av Randi Eikevik fra Fokus Malvik

Eikevik, Randi
Fokus Malvik
e-post

Avatar for mann - sort silhuett på hvit bakgrunn

Kristiansen, Jahn Harry
Arbeiderpartiet
e-post

Randi Hansen - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Hansen, Randi
Arbeiderpartiet
e-post

Terje Hansen - Fremskrittspartiet_200x200.jpg

Hansen, Terje
Fremskrittspartiet
e-post

Trond Hoseth - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Hoseth, Trond
Arbeiderpartiet
e-post

Torstein Fosmo fra Arbeiderpartiet

Fosmo, Torstein
Arbeiderpartiet
e-post

Eva Lundemo - Høyre_200x200.jpg

Lundemo, Eva
Høyre
e-post

Vigdis Martinssen - Høyre_200x200.jpg

Marthinsen, Vigdis
Høyre
e-post

Anne Mostervik - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Mostervik, Anne
Arbeiderpartiet
e-post

Anders Frost Nordhaug - Høyre_200x200.jpg

Frost, Anders
Høyre
e-post

Morten Olafsen - Høyre_200x200.jpg

Olafsen, Morten
Høyre
e-post

Bernt Ole Ravlum - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Ravlum, Bernt-Ole
Arbeiderpartiet
e-post

Terje Talsnes fra Arbeiderpartiet

Talsnes, Terje
Arbeiderpartiet
e-post

Lill Harriet Sandaune fra Fremskrittspartiet

Sandaune, Lill Harriet
Fremskrittspartiet
e-post

Ketil Sivertsen fra Senterpartiet

Sivertsen, Ketil
Senterpartiet
e-post

Ida Vetleseter Bøe - Senterpartiet_200x200.jpg

Bøe, Ida Vetleseter
Senterpartiet
e-post

HeidiStene-Uavhengig_200x200.jpg

Steine, Heidi
Uavhengig
e-post

Kristin Strandheim - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Strandheim, Kristin
Arbeiderpartiet
e-post

Knut Harald Svisdahl - Miljøpartiet De Grønne_200x200.jpg

Svisdahl, Knut Harald
Miljøpartiet De Grønne
e-post

Rakel Trondal, kommunerepresentant SV

Trondal, Rakel
Sosialistisk Venstreparti
e-post

Laila Tøndel - Venstre_200x200.jpg

Tøndel, Laila
Venstre
e-post

Matz Ulstad - Arbeiderpartiet_200x200.jpg

Ulstad, Matz
Arbeiderpartiet
e-post

Bjørn Kyllo fra Fremskrittspartiet

Kyllo, Bjørn
Fremskrittspartiet
e-post

Per Walseth - Pensjonistpartiet_200x200.jpg

Walseth, Per Brandt
Pensjonistpartiet
e-post

Utvalg

Utvalgene har selvstendig vedtaksmyndighet innenfor sitt tildelte ansvarsområde og har innstillingsrett til kommunestyret.

Råd og utvalg der Malvik kommune er representert

Møtekalender og saksdokumenter

Innsyn i utvalgsdokumenter

Reglement for utvalgene

Etiske regler Malvik kommune

Administrative sekretærer

Sissel Langås

Telefon

73 97 20 16

E-post

sissel.langås@malvik.kommune.no

Randi Hammer Fosmo

Telefon

73 97 20 18

E-post

randi.fosmo@malvik.kommune.n

Tips en venn Skriv ut