English A A A A A
Møte i helse og velferd

Politikerne invitert på "speed- date"

Utvalg for Helse og velferd hadde 21. april befaring og orientering fra Koordinerende enhet (KE) på sin møteplan.  

Politikerne fikk da en gjennomgang av virksomhetens historikk fra 2012 - og utviklingen frem til i dag. Deretter ble de invitert til "speed- dating" på de enkelte fagteamene, for å få bli nærmere kjent med deres arbeidsoppgaver.

Dagen ble deretter avsluttet med "case- jobbing" som politikerne og  ansatte i fellesskap skulle løse.  

Det ble et engasjerende møte med mye kunnskapspåfyll for de som deltok!

Høte HEVE2.jpg           møte HEVE.jpg

Fra v: Kari Monsvoll (KE), Brit R. Aune (Politiker) og Kari Rønneberg (KE)                          

Virksomhetsleder for Koordinerende enhet Rannei Hofstad, informerer om virksomheten.

        

Gjennom vår innsynsløsning kan du lese hele møteinnkallingen