English A A A A A

PMTO - Foreldreveiledning

Noen barn er vanskeligere å oppdra enn andre barn. De kan være mer urolige, oftere sinte, snakke stygt eller de kan slå andre. Slik oppførsel setter foreldrene på prøve. Bekymringer knyttet til barnet kan være små og store, og det kan være godt å ha noen å rådføre seg med.

Dersom en familie har behov for omfattende hjelp, kan kommunen tilby PMTO-terapi. Metoden er utviklet gjennom 30 år i Oregon , USA, og er grundig dokumentert. Atferdssenteret i Norge har ansvaret for implementeringen her til lands, som utføres av Bufetat.

Tilbudet om PMTO-terapi retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med hvor det har utviklet seg et vanskelig samhandlingsmønster mellom foreldre og barn. Barnets symptomer kan være konstant opposisjon med liten vilje til samarbeid, mangelfull sinnekontroll, uvanlig stor trassighet og svake sosiale ferdigheter. Med økende alder overføres reaksjonsmønsteret ofte til arenaer utenfor hjemmet.

Sigurd Hermansen, barnevernpedagog og tidligere barnevernkonsulent i barnevernet, og Kari Landsem Haugen, førskolelærer og tidligere styrer i barnehage , har fullført 1 ½ års terapeututdanning i regi av Atferdssenteret/Universitetet i Oslo og er sertifiserte PMTO-terapeuter.

 PMTO team s

PMTO-teamet, f.v.: Kari Landsem Haugen, Sigurd L. Hermansen

Sigurd og Kari tilbyr PMTO-terapi til familier som har barn med alvorlige atferdsvansker og implementerer tiltaket innenfor oppvekstområdet i kommunen.

Vi holder til i rådhuset.

Kontaktinformasjon:
Kari Landsem Haugen
Telefon direkte: 73 97 21 94 / 941 34 492
kari.landsem@malvik.kommune.no

Sigurd Løseth Hermansen
Telefon direkte: 73 97 21 92 / 941 35 668
sigurd.hermansen@malvik.kommune.no