English A A A A A

PMTO foreldrerådgivere utdannes

Malvik kommune utdanner nå PMTO rådgivere for å gi kort og intensiv rådgivning til foreldre av barn med begynnende atferdsvansker. Tjenesten vil være tilgjengelig fra medio 2014.

 

Helsesøstertjenesten i Malvik kommune vil i 2013 utdanne seks helsesøstre til PMTO rådgivere. PMTO foreldrerådgivning er et verktøy man bruker når man skal gi råd til foreldre som opplever vansker i oppdragelsen av sine barn i aldersgruppen 3 til 12 år. Det skal være et tilbud om tidligere hjelp enn PMTO foreldreveiledning. Rådgivningen tar utgangspunkt i at rådgiver og foreldre møtes mellom 3 til 5 ganger med en ukes mellomrom. Hvert møte varer i en time, og man tar opp temaer som tydelige beskjeder, ros og oppmuntring og grensesetting.

Utdanningen av helsesøstrene starter i mai i 2013, og vil avsluttes i løpet av 2014. De vil deretter gi tilbud til de foreldre som opplever utfordringer de trenger hjelp til. I første omgang vil tilbudet bli gitt ved enten et tilbud fra helsesøstrene eller gjennom uformaliserte henvendelser fra andre tjenester. Erfaringer med innbyggernes behov og ønsker vil være avgjørende for utformingen av tilbudet videre.

Ta kontakt med deres helsestasjon dersom dere ønsker å vite mer, eller PMTO-terapeutene Kari Landsem Haugen (73972192/94134492) og Sigurd Hermansen (73972194/94135668).

Dere kan også lese mer om PMTO (både rådgivning og veiledning/terapi) på Atferdssenterets side for PMTO: www.pmto.no.