English A A A A A
Plastutfordringen 2020

Plastutfordringen 2020 er i gang!

Vikhammer- og Hommelvik ungdomsskole har fått en god start i årets plastutfordring. Ungdomsskolene deltar i prosjektet som retter fokus mot plastforurensning og CO2-utslipp.

Kanskje kan Malvik stikke av med seieren i årets konkurranse? Skoler og husholdninger rundt om i hele landet deltar. 

Kommunestyret i Malvik satte av midler i et eget Miljøfond i arbeidet mot forsøpling, med spesielt fokus på marin forsøpling.

Plastutfordringen 2020 gjennomføres i regi av Fremtiden i Våre hender. Miljøfondet i Malvik har gitt tilskudd slik at Vikhammer ungdomsskole og Hommelvik ungdomsskole kan delta i prosjektet. Plastreduksjon er hovedfokus sammen med reduksjon av CO2-utslipp. Holdningsskapende arbeid, økt kunnskap og inspirerende og konkret gjennomføring ved hjelp av digitale verktøy, Ducky, er kjernen i Plastutfordringen.

I tillegg til ungdomsskolene deltar også sju husholdninger i Malvik kommune.

Følg med på hvordan det går med malvikingene i konkurranse med andre ungdomsskoler og husholdninger. Prosjektet varer fra 12. oktober til 26. oktober. I 2019 var det Trondheim kommune som gikk av med seieren. Kanskje kan Malvik kommune gjøre det godt i 2020?

Her kan du følge med i konkurranse blant ungdomsskolene.

Hvordan det går med husholdningen i Malvik kommune kan du følge med på her.

Plastutfordringen 2020 - status