English A A A A A
Bilde av kum med stengeventiler

Planlagte eller pågående hendelser med vannforsyningen.

Vi har for tiden disse planlagte, pågående eller utgåtte hendelsene:

UTGÅTT - Revdalen - Vannavstengning - Mandag 1 August 2022

På grunn av arbeider på hovedledning/stikkledning (lekkasje) vil en del abonnenter i Jonsborgvegen og Revdalsvegen oppleve bortfall av vann mellom klokken 14.00 Mandag formiddag til klokken 18.00 Mandag ettermiddag. Vi ber abonnentene tappe opp vann til eget forbruk.

Abonnentene vil oppleve dårlig trykk/bortfall av vann i varierende grad, da noen abonnenter blir mindre berørt, mens andre må påregne at vannet vil være borte i varslet tid (høyereliggende strøk).

Vannvogn settes ut i begynnelsen på Revdalsvegen.

A 3 afyoST 7PlAAAAAElFTkSuQmCC

UTGÅTT - Hovedledning ved Betania - Lekkasje - Fredag 23 August 2021

Vi har hatt en større vannlekkasje ved Betania på en hovedledning. Reparasjonsarbeidet er utført. Lekkasjen har medført at nedre deler av kommunen fra Sjølyst og fram til og med Smiskaret har hatt redusert trykk eller vært uten vann. Nettet er fylt opp. Vannet kan etter en slik hendelse være brunt og inneholde en del luft, da vannhastigheten under en slik lekkasje er høy. Tapp til vannet blir klart så nærme vanninntaket du kan.

UTGÅTT - Grønbergs veg, Blåhammervegen og Rota - Vannavstengning - Mandag 26 April 2021

På grunn av arbeid med lekkasjer blir deler av Grønbergsveg, Rota og Blåhammervegen uten vann Mandag 26 April ifra klokken 08.00 og fram til Mandag 26 April klokken 15.00. Tapp opp vann til eget forbruk. Når vannet er tilbake, la det renne en stund til det er blankt og klart. Se kart over berørt område. 

UTGÅTT - Bostad - Hønstad - Vannlekkasje - Mandag 25 Januar 2021

På grunn av en større vannlekkasje er vannet borte. Vi har funnet lekkasjen, men er usikre på rettetid. Vannvogn er satt ut ved Hønstadvegen 28B. Når vannet kommer tilbake, tapp kaldtvann slik at eventuelle urenheter blir skylt ut.

 

 

Noen huskeregler for deg som kunde ved vannavstenging:

  1. Tapp opp vann til husholdningen i forkant før vi stenger utvendig tilførsel (bøtte, stamp, kanne o.l.).

  2. Husk reservevann til toalett sisternen.

  3. Steng innvendig hovedstoppekran før vår vannavstenging. Når vannavstengningen er over bør kaldtvannskran nær hovedstoppekran åpnes for utspyling (f.eks utvendig kran), før du åpner hovedstoppekranen. La kaldvannskranen renne til vannet er klart og blankt.

  4. Husk at det står ofte en sil på vanninntaket som må rengjøres (sil på reduksjonsventil, tilbakeslagsventil, vannmåler osv.). Mangler du sil på hovedinntaket, står det som regel også siler på alt av armaturer (dusjbatteri, tappekraner osv.) Det er som regel den første silen som vannstrømmen går igjennom som kan trenge rengjøring.

  5. Unngå vannforbruk før vannet igjen er rent (oppleves som klart og blankt uten vond smak).

  6. Ofte vil vi ved større hendelser sette ut vannvogn. Informasjon om dette skal du som kunde få per SMS eller Talemelding og på web på denne siden.

Har du spørsmål angående vannstengningene? Ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 73 97 20 00.