English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

201905 ingress

Reguleringsplan for Vikhammer skoleområde til andregangsbehandling

Detaljreguleringsplan for Vikhammer skoleområde skal til andregangsbehandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 19. november 2020. Saksdokumentene kan du se her.

Kartutsnitt reguleringsplan for Bjørnstad

Vedtatt reguleringsplan for Bjørnstad 23/1 og 23/6

Kommunestyret vedtok 28. september 2020 reguleringsplan for Bjørnstad gnr./bnr. 23/1 og 23/6.

E6 bilde vedtak

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for E6 Leistad - Stjørdal grense

Reguleringsplan for E6 Leistad - Stjørdal grense ble vedtatt av kommunestyret 29. juni 2020. PlanID 201803.

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Stjørdal grense - vedtak og saksdokumenter

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Stjørdal grense, PlanID 201803 ble vedtatt av kommunestyret 29. juni og kunngjort 21. august 2020. Her finner du alle plandokumenter og vedlegg.