English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen ble vedtatt 29. juni

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 ble vedtatt av kommunestyret 29. juni 2020. Her finner du alle plandokumenter og vedlegg.