English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

Planomriss - 12_01_22 - liggende

Oppstart av planarbeid - detaljregulering for del av B27, Foten, gnr/bnr 55/28

Mestergruppen Arkitekter AS varsler på vegne av Byggmester Iver R. Gresseth A, om oppstart av planarbeid. Ønsket er å gjennomføre detaljregulering som tilrettelegger for småhusbebyggelse. PlanID 202105. Frist for uttalelse/innspill til planoppstart er 18. februar 2022.

Planavgresning

Reguleringsplan for Vikhammer nedre til andregangsbehandling

Reguleringsplan for Vikhammer nedre skal andregangsbehandles i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)  20. januar 2022. Her kan du se og laste ned saksdokumentene. PlanID 201804.

Skjermbilde 2022-01-12 100408

Oppstart av planarbeid - detaljregulering av Buås deponi gnr./bnr. 34/1

Pro Invenia AS varsler på vegne av Brødrene Bjerkli AS om oppstart av detaljregulering av Buås deponi på deler av eiendommen gnr./ bnr. 34/1 i Malvik kommune. PlanID 202106. Frist for uttalelser/innspill er 25. februar 2022.

Planoppstart

Oppstart av detaljreguleringsplan - Kirkegata 1 og 3, Malvikvegen 1353 og 1355 i Hommelvik

Agraff arkitektur varsler oppstart av detaljregulering for Kirkegata1, Kirkegata 3, Malvikvegen 1353 og Malvikvegen 1355 i Hommelvik. Tiltakshaver er Malvik kommune. Frist for innspill til planoppstart er 3. februar.

Skjermbilde 2021-12-10 101237

Varsel om utvidet planområde - Solstad idyll

Norgeshus AS varsler på vegne av Solstad utvikling AS om endring av planavgrensningen for detaljregulering av Solstad idyll, Hommelvik. Frist for å komme med innspill til utvidelsen av planområdet er 21. januar 2022. 

E6 endringer

Kunngjøring av vedtak - mindre reguleringsendringer ny E6

Reguleringsendringer for ny E6 ble vedtatt av utvalg for areal og samfunnsplanlegging 2. september og 18. november 2021.