English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

Ingress Vikhammer sentrumsgate

Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for Vikhammer sentrumsgate

Detaljreguleringsplan for VIkhammer sentrumsgate førstegangsbehandles i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 3. juni 2021. Saksdokumentene kan du se og laste ned her.

Planavgrensning

Har du innspill til reguleringsplanen for Vikhammer nedre?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok 25. mars 2021 at forslag til detaljreguleringsplan for Vikhammer nedre legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 13. juni 2021.

Ingressbilde

Andregangsbehandling av detaljregulering for Kongestien 3

Reguleringsplan for Kongestien 3 andregangsbehandles i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 6. mai 2021. Her finner du saksdokumentene.