English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret arealplaner.no, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

Hommelvik sb

Har du innspill til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok 16. juni 2022 at forslag til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 15. september 2022. 

22. august avholdes åpent møte for mer informasjon om planen.

Hommelvik sjøside

Vedtatt reguleringsendring for Hommelvik sjøside

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok 19. mai 2022 reguleringsendring for Hommelvik sjøside.

Ingress Brannlia

Varsel om oppstart av planarbeid - Brannlia steinbrudd og deponi

Plankonsulent Pro Invenia varsler igangsettelse av privat reguleringsplan for deler av eiendommene gnr/bnr 40/5 og 40/6 i Malvik kommune. Frist for innspill er 17. juni 2022.