English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

201901 ingress

Har du innspill til reguleringsplan for høydebasseng Lia?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok 14. januar at planforslag for detaljregulering høydebasseng Lia legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 8. august 2021.

201903 ingress3

Har du innspill til reguleringsplan for Vollan steinbrudd og deponi?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok 6. juni 2021 av planforslag for detaljregulering for Vollan steinbrudd og deponi legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 8. august 2021.

202002 ingress2

Har du innspill til reguleringsplan for Vikhammer sentrumsgate?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok 6. juni 2021 at forslag til detaljreguleringsplan for Vikhammer sentrumsgate legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 8. august 2021.

201605 ingress

Reguleringsplan for Kongestien 3 er vedtatt

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok 6. mai 2021 Detaljregulering for Kongestien 6.

201603 Ingress

Oppstart av reguleringsplanarbeid - kolonihagehytter Herjuan

Allskog varsler oppstart av detaljregulering for eiendommen gnr. 27, bnr. 3 i Herjuan i Malvik kommune. Frist for innspill til planoppstart er 29.juni 2021.

202003 ingress

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram - detaljregulering Solstad idyll

Norgeshus varsler oppstart av detaljregulering for Solstad idyll i Hommelvik. Frist for innspill er 21. juni 2021.

Planavgrensning

Har du innspill til reguleringsplanen for Vikhammer nedre?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) vedtok 25. mars 2021 at forslag til detaljreguleringsplan for Vikhammer nedre legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 13. juni 2021.