Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. Alle arealplaner kan sees i kommunens karttjeneste Planinnsyn eller GISLINE WebInnsyn.

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Aktuelt

201507 off ettersyn panorama_omriss

Har du innspill til reguleringsplanen for Hommelvik panorama ?

10. april 2018

Planforslaget til Hommelvik panorama er nå lagt ut til offentlig ettersyn.