English A A A A A

Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

201314 ingress vedtatt plan

Vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik

Kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik ble vedtatt av kommunestyret 27. januar 2020.

Planavgrensning miljøgate

Har du innspill til planoppstart for detaljregulering for miljøgate på Vikhammer?

Malvik kommune og plankonsulent Asplan Viak AS varsler igangsetting av planarbeid for miljøgate på Vikhammer. Frist for innspill til planarbeidet er 17. april 2020. 

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen - planforslag, høringsdokumenter og høringsuttalelser

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 har vært på høring med frist 15. desember 2019. Her kan du lese alle høringsuttalelser til planforslaget.