Plan for uteområdet ved Vikhammeråsen Grendaskole

500 000,- er bevilget til oppgradering av uteområdet ved Vikhammeråsen Grendaskole.I tillegg har både AU og Naustmarka velforening bevilget penger.

Elever, foreldre gjennom FAU og voksne ved skolen har kommet med  mange gode forslag, og her er forslaget det jobbes videre med:

Oversikt over uteområdet

Vi forventer oppstart i uke 26.