English A A A A A

Aktuelt

Permisjon

Kontaktlærer innvilger permisjoner for enkeltdager.

Rektor innvilger permisjoner for to dager eller flere. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

For at fravær som skyldes innvilget permisjon skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet, må fraværet være av minst en dags varighet. Man kan søke om at fravær ikke føres på vitnemålet ved søknad om permisjon eller i etterkant på eget skjema.

Søknad om fritak fra føring av fravær på vitnemål

Du skal bruke skjemaet om du skal søke om fritak fra føring av fravær på vitnemål.