6. mars 2012

Permisjonssøknad

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer. Permisjoner utover dette søkes på eget skjema nedenfor og innvilges av rektor.

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Viser for øvrig til kommunens permisjonsreglement, som dere finner på hjemmesiden.

Du skal bruke skjemaet om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag. Søknad om fri en dag kan rettes direkte til kontaktlærer.


Tidsrom
Tips en venn Skriv ut