Pendlertall for Trondheimsregionen

57,4 % av alle sysselsatte i Malvik pendlet til Trondheim i 2012. Malvik hadde dermed nest største pendlerandel til Trondheim i regionen. Men statistikken viser at Malvik også fikk flere pendlere begge veier.

Over tid har pendlinga ut av Trondheim til de ni andre kommunene i Trondheimsregionen økt mye mer enn pendlinga til byen i prosent. 20 000 pendler mellom Trondheim og de andre kommunene. Trondheimsregionen utvikler seg til et felles arbeidsmarked, uavhengig av kommunegrenser. Dette har (blant mye annet) sammenheng med kollektivtilbudet.

Veksten i kollektivbruken mellom Trondheim og nabokommunene fortsetter. Hittil i år (utgangen av august) har bussbruken i regionen økt med 10 prosent. Det tilsvarer 150 000 flere passasjerer enn på samme tid i rekordåret 2012.

Les mer om pendlertall for Malvik og de andre kommunene for tidsrommet 2000-2012 - klikk her