English A A A A A
illustrasjon av et pendlertog med mange ventende passasjerer

illustrasjon av et pendlertog med mange ventende passasjerer

Pendlerstatistikk

Generelt

En svensk studie viser alarmerende helsesmessige konsekvenser av å pendle til jobben. Det handler i første rekke om søvnforstyrrelser, negativt stress og dårligere psykisk helse. Studien, som er gjennomført av forskere ved Arbets- och miljömedicin i Lund, viser at unge kvinner som reiser kollektivt til jobben er mer utsatt enn andre. Årsaken til det kan man finne hvis man ser på kvinnenes livssituasjon forøvrig, med familie og press for å hente barn i barnehagen før den stenger, sier Kristina Jakobsson, overlege ved Arbets- och miljömedicin i Lund.Undersøkelsen bygger på data fra 21.000 personer i Skåne.

Status

Malvik kommune har et forholdsvis lite næringsliv. Det er stor variasjon i type bedrifter og størrelse. Vi har en høyt utdannet befolkning, men det er få arbeidsplasser innen kunnskapsbasert næring. Det medfører at mange av våre innbyggere har sin arbeidsplass i andre kommuner. Et overveiende flertall av pendlerne har sin arbeidsplass i Trondheim, og avstandene dit kan neppe representere et helseproblem. Overraskende mange pendler til Oslo, og det kan nok medføre større risiko for helseplager.

I 2014 var det i overkant av 16 000 personer som pendlet fra nabokommunene til Trondheim for å finne sitt daglige arbeid. Det er mer enn 4000 flere enn i 2000. Malvik passerte i fjor 4000 daglige pendlere til byen, det vil si nærmere 60 prosent av de sysselsatte (Klæbu nærmer seg 65 %).

Pendling til Trondheim i 2000, 2012 og 2014:

Kommune

Pendlere til Trondheim 2000

Andel av
sysselsatte
2000

Pendlere til Trondheim 2012

Andel av
sysselsatte
2012

Pendlere til Trondheim 2014

Andel av
sysselsatte
2014

Klæbu

1560

58,5 %

1956

63,3 %

2007

64,3 %

Malvik

3299

56,9 %

3 871

57,4 %

4047

58,7 %

Skaun

1222 

43,0 % 

1764 

 47,5 %

1891

47,9 %

Melhus

 2921

42,9 % 

3923 

 48,1 %

3941

47,8 %

Stjørdal

1421

15,1 %

2164

19,0 %

2228

19,3 %

Orkdal

527

10,6 %

952

16,4 %

964

16,6 %

Rissa

353

11,4 %

449

13,7 %

445

13,8 %

M Gauldal

371

13,1 %

471

14,3 %

441

12,9 %

Leksvik

210

11,9 %

220

12,7 %

219

      12,8 %

Sum

11 884

 

15 752

 

16 183

 
 

 

Disse kommunene har flest innpendlere fra Trondheim:
Stjørdal: 1290
Melhus: 977
Malvik: 750
Orkdal: 389
Klæbu: 350

I følge handels- og lokaliseringsanalysen for Malvik utarbeidet av Transportøkonomisk institutt hadde 354 malvikinger Oslo som arbeidssted - 121 fra Hommelvik og 100 fra Vikhammer, resten spredt utover Malvik.

Malvik kommune er en del av et regionalt arbeidsmarked med korte avstander. Det er viktig at flere innbyggere kan få muligheten til å jobbe innenfor kommunegrensa. Av de som svarte på LEV VEL 2015 oppga 57,9 % av de som jobber i andre kommuner, at de hadde foretrukket å jobbe innenfor egen kommune hvis det hadde vært en passende arbeidsplass for dem her. Bare ca. 10 % av de sysselsatte hadde arbeid  og bolig i samme tettsted .

Utfordringer

  • Nærmere 60% av de som svarte på LEV VEL undersøkelsen i 2015 hadde arbeidssted i annen kommune, men ønsket seg et arbeidssted i Malvik kommune. Pendling og bilbruk øker belastningen på klima og miljø.