English A A A A A

Pasient- og brukerombud

Dersom du trenger råd og veiledning om dine rettigheter som bruker av helse og sosialtjenestene, kan du kontakte Pasient- og brukerombudet. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.