VinterMalvik,hunder

Påmelding til VinterMalvik

Her finner du informasjon om aktiviteter og påmelding til VinterMalvik! Påmeldingen åpner onsdag 10. februar klokken 21.00.

VinterMalvik er et populært tilbud til unge i kommunen i aldersgruppen 10-18 år(først 2010-2002), med aktiviteter i fire dager av vinterferien.

Dette skal være et lavterskeltilbud, både i form av lav egenandel, at det kreves lite utstyr/at utstyr kan lånes, og lite eller ingen forkunnskap for å delta. Her skal det være et tilbud for alle, der man kan oppleve mestring, spenning og gode opplevelser. Under aktivitetene er det fokus på samhold og samarbeid som skal gi nye bekjentskaper og styrke vennskap!

Årets utgave er korona-tilpasset, og derfor har vi litt færre aktiviteter og plasser å tilby. Det vi derfor være anledning til å melde seg på kun EN aktivitet pr deltaker i år.