English A A A A A
påkjørte katter

Påkjørte katter

Dessverre hender det fra tid til annen at katter blir påkjørt i trafikken. Vi har inngått en avtale med Bakgårdskatt som vil komme og hente kattene. De leser av en eventuell chip og sporer opp eier der det lar seg gjøre. De tar også hånd om katten videre. Mesta skal kontaktes hvis dette skjer på fylkesveger. De har liknende avtale med Bakgårdskatt.

Meld alltid fra til politiet om påkjørselen!

Ta bilde og opplys om funnsted, og eventuelt ta kontakt med naboer for om mulig å finne eier raskt.

Ved funn av død katt i ordinær arbeidstid mellom klokken 08.00–15.00 på hverdager

Ring politiet.
Ring Malvik kommune som vil organisere henting.

Ved funn av død katt utenom ordinær arbeidstid og helg

Ring politiet.
Politiet tar kontakt med kommunen som vil organisere henting.

Ved funn av levende katt

Varsleren tar kontakt med veterinær, eller veterinærvakta på kveld/helg, og frakter katten dit. Dyrehelsepersonell har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp når dette er nødvendig for å redde liv. De vil få dekket kostnaden gjennom Mattilsynet. Andre nødvendige utgifter kan varsleren kreve å få dekket direkte fra Mattilsynet. Hvis varsleren ikke har mulighet til å frakte katten må han gi beskjed om dette til politiet.

Vegtrafikksentralen er også informert om prosedyrene ved varsling om påkjørte katter i Malvik kommune.

Hvis du savner katten din

Eier etterlyses alltid, enten katten er levende eller død på www.dyrebar.no og på Bakgårdskatts Facebookside Bakgårdskatt: Trafikkdrepte katter i Trondheim og omegn.

Telefonnummer

Politi

02800

Malvik kommune

73 97 20 00

Smådyrvakt i Trøndelag

908 10 100

Vegtrafikksentralen

175