English A A A A A

Pågående prosjekter

Her finner du informasjon om pågående anleggsprosjekter i Malvik kommune.

Saksvik renseanlegg

Dagens anlegg er bygd i 1978, og det er behov for oppgradering av anlegget for både å tilfredsstille dagens krav og å håndtere framtidig belastning. Dagens anlegg skal fjernes, og erstattes med et moderne avløpsrenseanlegg med en økt kapasitet på 60 prosent.

Her finner du info om Saksvik renseanlegg.

Nye Veier E6

Nye Veier bygger ny E6 fra Ranheim til Værnes. Veistrekningen er 23 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Byggestart var i 2020, og hele strekningen er planlagt ferdig 2025.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Nye Vikhammer ungdomsskole med kulturdel

Dagens ungdomsskole på Vikhammer skal erstattes av en ny ungdomsskole på en annen tomt som ligger på den andre siden av Vikhammeråsvegen. Skolen er planlagt med kapasitetsøkning fra 350 til 425 elever. Skolen har i dag 45 ansatte, mens i en situasjon med 425 elever vil det være omntrent 60 ansatte i 50 årsverk.

Det nye skolebygget skal inkludere en ny kulturskole og ungdomshus. Det er utarbeidet et romprogram for den nye skolen. I det vedtatte romprogram skal det i samspillsfase innarbeides areal til et ekstra rom for bøker/skolebibliotek.

Kontrakten omfatter riving av Malvik ILs klubbhus. Kontrakten skal også omfatte en opsjon på etablering av en idrettsbane eller nærmiljøanlegg som skal erstatte dagens idrettsbane.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Miljøpakken

Malvik kommune er en del av Miljøpakken, og det skal investeres store midler i kommunen i årene fremover.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Vikhammer barnehage

Vikhammer barnehage skal bygges mellom gården Vikhammer Nedre og Vikhammer Motell og Camping, vis a vis Vikhammer skole. Behovet for barnehageplasser i kommunen er økende, og Vikhammer barnehage skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage, og gir en økt kapasitet i området.

Byggingen av barnehagen er en del av sentrumsplanen for Vikhammer.

Kapasiteten ved barnehagen er 104 plasser, med fire grupper med barn under tre år og to grupper med barn over tre år. Barnehagen er universelt utformet, og tilrettelegges for barn med spesielle behov, og blir den første i sitt slag i kommunen.

Prosjektet starter 1. april 2022, og er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.

Her kan du lese mer om prosjektet.