Oversikt over investeringer i kommunale formålsbygg og eiendomsskatt

Fra 2009 og til i dag er det gjort store investeringer i kommunale formålsbygg. I tillegg skal det fremover gjennomføres betydelige investeringer knyttet til Vikhammer ungdomsskole, barnehage og idrettsbygg i Hommelvik. Disse investeringene er muliggjort blant annet gjennom bruk av inntektene fra eiendomsskatten.

Formålsbygg er det samme som kommunale bygg, der det ytes tjenester innenfor områder som for eksempel helse, omsorg, barnehage, kultur og skoler.

Per 31.12.2017 var de samlede investeringer etter 2009 i kommunale formålsbygg i Malvik kommune netto 667 millioner kroner.

Eiendomsskatt ble innført i Malvik kommune fra og med 2014.

Kostnadene, det vil si renter og avskrivninger knyttet til investeringene, var 121,5 millioner kroner i perioden 2014-2017. Netto inntekter fra eiendomsskatt utgjorde 98,3 millioner kroner i samme periode.
Oversikt over investeringer i kommunale formålsbygg og eiendomsskatt

Eiendomsskatten utgjør noe mindre en kapitalkostnadene knyttet til investeringene. I perioden har eiendomsskatten dekket om lag 80 prosent av kapitalkostnadene.

Denne informasjonen oppdateres årlig

Tips en venn Skriv ut