Oversikt over investeringer i kommunale formålsbygg og eiendomsskatt

Fra 2009 og frem til utgangen av 2016 er det gjort store løft og investeringer i kommunale formålsbygg. Disse investeringene er muliggjort blant annet gjennom bruk av inntektene fra eiendomsskatt.

Formålsbygg er det samme som kommunale tjenestebygg, dette kan være helsebygg, kulturbygg, barnehager og skoler.

Per 31.12.2016 var de samlede investeringene i kommunale formålsbygg i Malvik kommune netto 565 millioner kroner (se tabellen under).

Eiendomsskatt ble innført i Malvik kommune fra og med budsjettåret 2014.

Driftskostnadene, det vil si renter og avdrag som gjelder samlet finansiering av investeringene, var 75,2 millioner kroner for perioden 2014-2016. Netto inntekter fra eiendomsskatt utgjorde i samme periode 56,7 millioner kroner.

oversikt over investeringer i kommunens formålsbygg og eiendomsskatt
De samlede inntektene fra eiendomsskatt i perioden var per 31.12.2016 18,5 millioner kroner lavere enn rente- og avdragsutgiftene disse formålsbyggene har utløst. Inntektene fra eiendomsskatten har dermed vært lavere enn utgiftene.

Denne informasjonen oppdateres årlig.

Tips en venn Skriv ut