English A A A A A
overgang til videregående skole

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole

Etter avsluttet 10-årig grunnskole har du er rettighet til plass på videregående skole. I overgangen fra grunnskolen til videregående skole skal du bli mer bevisst på valgene du tar, og bli tryggere på hvilke utdanningsprogram du skal søke på ved videregående skole.

Klikk her for å lese om noe av det som skal skje i løpet av 10.trinn.