English A A A A A
Norgeibilder

Her kan man sammenstille georefererte flybilder å se utviklingen i Malvik

Ortofoto fra 1947 til i dag er samlet i en ny kartløsning på internett

En ny versjon av Norge i bilder er nå tilgjengelig. I en periode vil den gamle og den nye utgaven av løsningen kjøres parallellt.

Nye Norge i bilder har vært under utvikling siden starten av 2015, og eierne (NIBIO, Statens vegvesen og Kartverket) gleder seg nå over å sette i drift en modernisert utgave av løsningen. I en overgangsperiode på 2 måneder vil både gammel og nye løsning kjøres parallelt. Alle lenker til de gamle tjenestene vil være uforandret i dagens Norge i bilder frem til de legges ned 1.6.2016.

Den nye versjonen av innsynsløsningenvil ha adressen http://innsyn.norgeibilder.no en stund fremover, men vil etter hvert overføres til http://norgeibilder.no.