English A A A A A
Hva skal jeg velge?

Orientering om valgfag 9. trinn 2017/2018

Bakgrunnen for innføring av valgfagene er at de skal bidra til økt motivasjon og læring gjennom at skoledagen blir mer praktisk.

Hommelvik ungdomsskole presenterer 5 valgfag som elever på 9. trinn kan velge mellom. De 57 klokketimene elevene skal ha dette skoleåret fordeles jevnt slik at elevene får 90 minutter pr uke med sitt valgfag.

Læreplanen i de ulike valgfagene finner dere på utdanningsdirektoratets sider (udir.no)

Vi ønsker at så mange som mulig av elevene skal få sitt 1. valg. Etter opptelling av valgskjemaene vil Hommelvik ungdomsskole foreta en vurdering på bakgrunn av elevenes valg om hvilke av valgfagene som skal starte. Vi ønsker gruppestørrelser på 15-25 elever, og bare 4 av valgfaggruppene vil starte opp fra høsten.

Vurdering

Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Om eleven velger samme valgfag på 9. trinn gis det kun en terminkarakter etter 8. trinn. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én standpunktkarakter, eller flere valgfag og flere standpunktkarakterer. Alle standpunktkarakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt av standpunktkarakterene i valgfag som teller ved opptak til videregående opplæring.

Beskrivelse av valgfagene

Fysisk aktivitet og helse

I dette faget skal vi se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Vi jobber med ulike leikaktiviteter og idretter og lærer om forskjellige treningsformer. I tillegg skal vi lære om kosthold og om hvor viktig det er når man skal holde seg i fysisk god form. Du kan forvente både praktiske og teoretiske timer, men hovedfokuset vil være på fysisk aktivitet. Vi vil veksle mellom undervisning i klasserommet, i gymsalen, området rundt skolen eller ute i marka. I tillegg kan det være at vi besøker skolekjøkkenet en eller to ganger for å lage litt sunn mat!

Kan du krysse av på en eller flere av disse?

  • Jeg liker å være i bevegelse og utfordre meg selv i ulike aktiviteter
  • Jeg vil lære å lage sunn, næringsrik mat
  • Jeg er interessert i å lære om hvorfor sunn, næringsrik mat og fysisk aktivitet er viktig for ungdom.

Da er dette faget for deg!

Sal og scene

Målet med faget er at elever skal lage en eller flere produksjoner. Her får elevene mulighet til å skape og vise fram noe for et publikum. Publikumet velger elevene selv, det kan være små barn, eldre eller jevnaldrende, ut fra hvilken produksjon vi lager.

Faget vektlegger det audiovisuelle og det sceniske uttrykket. Det vil si for eksempel lage musikk, sette sammen lyder og musikk, lage stemmer til film, bilder, utstillinger, sal- og sceneopptreden, for å nevne noe. Faget gir mange muligheter til samarbeid med andre elever, men det gir også rom for å jobbe med egne ideer og framføringer.

Prosessen og arbeidet fram mot en forestilling er viktigere i faget enn selve sluttproduktet. Det er selve idéutvikling, utprøving, evalueringer og god planlegging som gjør at en produksjon lykkes. Å skrive en kort logg etter hver økt er en viktig del av denne prosessen.

Sal og scene er ikke bare et fag som passer for elever som liker å stå på scene som skuespillere eller dansere. I en produksjon er det mange oppgaver som må utføres; Lyd og lys, sminke og kostymer, lage brosjyrer og plakater, snekre, drive markedsføring, skrive tekster og manus, male, tegne, ha lederstillinger, være regissør og mye mer.

I faget pleier vi også å dra på én ekskursjon for å se og oppleve et teaterstykke på en profesjonell scene.

Medier og informasjon

På høsten i 9.trinn kommer vi til å lage vår egen papiravis. Elever som har valgfag medier og informasjon får skrive intervju, reportasjer og artikler om emner de synes er interessante. Alle får en rolle i avisredaksjonen, og hver time starter med et redaksjonsmøte. Når avisen er ferdig utarbeidet skal vi selge den, og inntektene skal vi bruke på en utflukt til Trondheim. Der skal vi besøke et mediesenter, forhåpentligvis NRK eller Adresseavisen.

Etter jul blir det fokus på blogger, hjemmesider og sosiale medier.

På våren skal vi arrangere en fotokonkurranse som skal resultere i en stor fotoutstilling hvor hele 8.trinn og rektor blir invitert. Da får hver elev lage sin egen bildecollage (sammensetning av bilder).

Produksjon av varer og tjenester

Vi viderefører suksessen med elevbedrift. Om du synes det å skape nye produkter, lage ting eller selge tjenester er noe for deg, bør du vurdere valgfaget «produksjon av varer og tjenester».

Hovedfokuset vil være å levere tjenester, eller utvikling og salg av produkter. Dere vil i tillegg lære om markedsføring og økonomi for å gjøre bedriftene vellykket.

Produksjonen vil foregå på sløydsalen, men dere lager og selger ting ut i fra egne interesser og ferdigheter, slik som barneleker, kunst, fuglekasser eller mer avanserte ting som skateboards, elektriske duppeditter eller enkle møbler.

Salg av tjenester kan være reparasjon av gjenstander slik som sykler, eller sosialt entreprenørskap.

Du som velger dette valgfaget må kunne vise god arbeidsinnsats og evnen til å jobbe selvstendig. Det er forventet at du selv klarer å finne løsninger på problemene du støter på underveis.

Dere vil få tilbudet om å delta på ungt entreprenørskaps fylkesmesse, hvor dere vil konkurrere mot bedrifter fra hele Sør-Trøndelag

Natur, miljø og friluftsliv

Valgfaget natur og miljø skal bidra til at elever får et nært og godt forhold til naturen, både som et sted å være, et sted å lære og et sted å høste. Elevene skal erfare glede ved å være ute i naturen gjennom aktiviteter, rekreasjon og opplevelser. Faget kan bidra til at elevene får en forståelse for at naturen har en tålegrense som vi ikke bør overskride. Gjennom valgfaget skal elevene erfare hvordan vi kan ta vare på naturen og miljøet ved å legge forholdene til rette for en bærekraftig utvikling.

I valgfaget kan vi flytte klasserommet ut og bruke “uteklasserom” som læringsarena. Det gir gode muligheter til å få større nærhet til det elevene skal lære. Dessuten skal faget være praktisk ved at elevene skal gjøre, bygge, samle, koke, osv. Gjennom arbeidet med valgfaget skal elevene lære å planlegge og gjennomføre lengre og kortere turer.

 

Lykke til med valg av valgfag skoleåret 2017/2018!

Skjema for valg av valgfag 9. trinn 2017/2018 kan du laste ned her