Ordfører Trond Hoseth - 17

Ordførerens tale på nasjonaldagen

Her finner du ordfører Trond Hoseths tale på dagen.

Ordfører Trond Hoseths tale i forbindelse med markeringen

Kjære alle sammen, gratulerer med dagen!

17.mai, grunnlovsdagen, dagen hvor vi feirer vår egen grunnlov, selve grunnpilaren i vår selvstendighet og vårt demokrati.

I år er det faktisk 185 år siden en antar at 17.mai ble innstiftet som nasjonaldag, da Stortinget i 1836 arrangerte 17.mai-fest første gang.

Å markere 17.mai var imidlertid lenge omstridt under svensk-norsk union og det var først på siste halvdel av 1800-tallet at dagen kunne markeres fritt.

17.mai er vår felles festdag, alle vi som er innbyggere i vårt flotte, langstrakte land.

En dag vi kan feire uten at vi tenker på forskjellig kjønn, religion, legning, hudfarge, fødested eller politisk ståsted. Nettopp fordi grunnloven gir oss alle retten til å være den vi er.

Akkurat derfor er det så lett å samles til stor feiring av denne dagen, fordi det Riksforsamlingen på Eidsvoll denne dagen i 1814 la grunnlaget for, retten til å være seg sjøl og dermed også plikten til å tolerere andre og ikke minst medborgeres rett til å være seg sjøl.

Tross våre motsetninger, i dag markerer vi og i dag feirer vi det viktigste i vårt fellesskap.

Også i år feirer vi sammen, men hver for oss. En uvanlig hverdag rokker ikke ved viktigheten av vår grunnlov og behovet for å feire den, heller tvert om. I dag skal vi flagge, rope hurra og synge nasjonalsangen.

Og vi skal også huske at 17.mai er barnas dag. Noe av det som gjør at grunnlovsdagen, nasjonaldagen, feires så storslagent som det vi er vant til her i Norge, på en måte som mange andre land både misunne oss og gjerne skulle kopiert oss i, er det at vi har en feiring som først og fremst er viet barna. Retten til å gå i tog, delta i leika og spis store mengder is og pølse skaper en fest som har lyktes med å gi hver og en av oss et forhold til grunnloven vi tar med oss gjennom hele livet.

Derfor blir det så viktig at vi også i dag, selv om vi ikke kan samles rundt om i bygd og by, feirer dagen og grunnloven rundt om i hele kommunen innenfor de rammene vi kan, men at vi holder fast på det viktige og bidrar til å spre budskapet om hvor viktig grunnloven er for den nasjonen vi er og skal være.

Så, spis is, hev flagget høyt, rop hurra og syng nasjonalsangen.

For grunnloven og vår selvstendighet.

Gratulerer med dagen!