English A A A A A
Bilde av bauta på Hommelvik kirkegård rest til ære for de som falt under andre verdenskrig

Ordførerens tale på frigjørings- og veterandagen

Frigjørings- og veterandagen markeres 8. mai hvert år. Veterandagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner. I 2020 er det 75 år siden de allierte offisielt feiret seieren i andre verdenskrig.

Ordfører Trond Hoseths tale i forbindelse med markeringen

Kjære alle innbyggere!

8.mai, frigjøringsdagen, er en viktig dag i både lokal og nasjonal historie.

For en knapp måned siden markerte vi at det var 80 år siden krigen kom til landet, i dag kan vi feire at det er 75 år siden Norge igjen ble et fritt land.

Det å leve i et land okkupert av en fremmed makt er vanskelig å forestille seg for alle oss som er født og oppvokst i Norge etter 2.verdenskrig. Men historier fra krigshandlingene, motstandskampen og okkupasjonsmaktens handlinger finnes rundt oss både her i Malvik og i resten av Trøndelag.

Når vi feire 75 år i frihet så sier det seg sjøl at det blir færre tidsvitner. Både av dem som kan minnes det å leve i Norge under okkupasjonen, men ikke minst av dem som deltok aktivt i motstandskampen.

Det skulle selvsagt vært et jubileum som ble feira og som vistes rundt i hele landet, dessverre lar det seg ikke gjøre som følge av Koronaviruset.

Men vi kan også bruke de restriksjonene som en mulighet i den her tida. Vi kjenner alle oss mer eller mindre ubekvem med den innskrenkninga av frihet som tiltakene mot smittespredninga har gitt. Det gir oss muligheten til å grave mer i den lokale krigshistorien, les om og oppsøk plasser der våre lokale helter både risikert og ofra livet i kampen for den friheten alle vi som er født etter krigen har fått oppleve som en selvfølge.

Og kjenner du noen som opplevde krigen, be om fortellingene, ta vare på historiene, noter dem gjerne ned, og sørg for at vi kan bringe videre den viktige delen av Norges historie.

Selv om vi nå kan feire 75 år uten krigshandlinger på norsk jord så betyr ikke det at freden har vært selvfølgelig i alle disse årene.

I 2010 vedtok Stortinget at 8. mai også skulle markeres som veterandagen for å vise vår takknemlighet overfor alle dem som har bidratt i Norges militære operasjoner i utlandet. Norge har stilt opp i mange internasjonale operasjoner for å skape og opprettholde fred sammen med både FN og våre allierte. Dette kunne vi ikke gjort uten alle de frivillige som har stilt opp.

Operasjoner som har bidratt til at krigshandlinger har blitt begrenset og ikke minst holdt på god avstand fra våre grenser.

Veterandagen ble første gang markert i 2011, det er altså i år den tiende markeringa som gjennomføres, og som alt annet altså med en digital markering.

Det går en rød tråd fra veteranene i 2.verdenskrig til dem som er veteraner fra operasjoner i de 75 årene etter. Dem har viet sin tid og risikert sitt liv for vår alles frihet.

8.mai er en viktig dag. En dag for norsk frihet!