Ordfører Ingrid Aune

Bilde av ordfører Ingrid Aune fra Arbeiderpartiet

Malvik kommune styres etter formannskapsmodellen der Ingrid Aune er valgt som ordfører for valgperioden 2015-2019.

"Malvik er en kommune i sterk vekst både når det gjelder nye innbyggere, nye arbeidsplasser og nyetablerte bedrifter. Vi Malvikinger er aktive unge, aktive eldre og oss aktive midt i mellom som bor med nærhet til sjøen og marka, og på den strategiske aksen mellom storbyen Trondheim og verden på Værnes flyplass.

Historisk har Malvik vært et sterkt industrisentrum i Trøndelag, og hele Trønderbanen ble i sin tid bygget ut fra kommunesenteret Hommelvik. Vi ønsker å ha et tett og godt samarbeid med næringslivet vårt. Det er gjennomført nær 100 besøk på ordførernivå til bedrifter som holder til eller ønsker å etablere seg i Malvik.

I Malvik satser vi på å bygge små og store fellesskap som gjør det godt å bo her. Derfor tiltrekker vi oss mange barnefamilier og har Trøndelags yngste befolkning. Vi er kåret til en av de beste kommunene å bo i i Norge, og har de senere årene bygget nye helsetun for våre eldre, nye barnehager for våre unge og nå bygger vi nye skoler. Vi har et særdeles rikt kultur- og idrettsliv og en sterk frivillighetskultur.

Kommunestyret består av 31 representanter fra 10 ulike politiske parti/lister, og én uavhengig representant. De folkevalgte er innbyggere som har påtatt seg et frivillig ansvar for å tale innbyggernes sak og legger ned uttallige timer for at Malvik skal bli en enda bedre kommune å bo i."

Om ordføreren

Malvik kommunes ordfører heter Ingrid Aune og representerer Arbeiderpartiet.

Ingrid Aune er Malvik kommunes første kvinnelige ordfører. Hun ble valgt som ordfører ved kommunevalget i 2015, og kom da fra stillingen som sjef for samfunns- og myndighetskontakt i TrønderEnergi-konsernet. Aune ble tidlig engasjert i politikk, og har hatt en rekke verv i AUF, Arbeiderpartiet og organisasjonslivet siden starten på 2000-tallet. Hun har rikspolitisk erfaring blant annet fra ledelsen i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet i Stoltenberg 2-regjeringen.

Aune har en mastergrad i internasjonal politikk og samfunnsøkonomi fra Universitetet i Wisconsin-Madison i USA, og bachelorgrad i samfunnsøkonomi og internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg studert rettsvitenskap (jus) og økonomi ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Nice, Trondheim Økonomiske Høgskole, og ved Fudan-universitetet i Shanghai. Aune har tidligere blant annet jobbet for Den norske Atlanterhavskomité, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Institutt for Forsvarsstudier og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun har erfaring som styremedlem blant annet i KLP Banken, Presidentskapet i Norges Forsvarsforening, Trondheim Maker Faire og Vitensenteret i Trondheim.

Ordførerens rolle

Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Hun har møte- og talerett i alle kommunale organer, men bare stemme og forslagsrett når hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på Malvik kommunes vegne, dersom ikke myndigheten er delegert til andre.

Ordfører Ingrid Aune representerer Malvik kommunes innbyggeres interesser blant annet i:

  • Trondheimsregionen
  • Værnesregionen
  • Trondheim Havn IKS
  • TrønderEnergi AS
  • Nestleder i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS

Følg ordføreren på Facebook

Telefon

73 97 20 05

E-post

ordforer@malvik.kommune.no

Postadresse

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik

Ordførerens ansvar og oppgaver

Ordføreren er leder av kommunestyret og administrasjonsutvalget, og medlem av formannskapet.

Varaordfører

Bilde av varaordfører Ole Herman Sveian fra Senterpartiet

Ole Herman Sveian representerer Senterpartiet og har vært varaordfører i Malvik siden 2015. Sveian har en variert bakgrunn fra politikk, næringsliv og frivillig arbeid. Han har for tiden permisjon fra jobb i Felleskjøpet Agri som salgssjef. Tidligere har han jobbet med salg og innkjøp til gartneribransjen i 10 år. Før det drev han gartneri og blomsterbutikk. Sveian har også erfaring fra flere styreverv i næringsliv, bransjeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Ole Herman er på fritiden ivrig trompetist i Hommelvik musikkorps, han trives også godt på tur i Malvikmarka eller med å lage god mat.

Sveian ble i 2018 valgt inn som nestleder i nye Trøndelag Senterparti.

Telefon

73 97 21 63

Mobil

916 03 527

E-post

ole-herman.sveian@malvik.kommune.no

Postadresse

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik

Administrative sekretærer

Sissel Langås

Telefon

73 97 20 16

E-post

sissel.langås@malvik.kommune.no

Randi Hammer Fosmo

Telefon

73 97 20 18

E-post

randi.fosmo@malvik.kommune.no


 

Tips en venn Skriv ut