English A A A A A

nettbrett i skolen

Nettbrett til alle elever – ny digital skolehverdag i Malvik

Målet med innføring av digital skolehverdag i Malvikskolen er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen. 

Innføring av nettbrett til alle elevene i Malvikskolen startet i perioden våren 2019 til januar 2020. Elevene på Vikhammer og Saksvik.

Les mer om den nye digitale skolehverdagen.


Livslang læring

Gjennom hele livet skal må mennesker ha mulighet til å delta, mestre og å ha positive opplevelser. Læringsbegrepet er tradisjonelt knyttet til skolegang, studier og arbeidsliv, men i praksis berører det mennesket gjennom hele livet, i og utenfor de ulike samfunnsinstitusjonene.

Kommunens tjenestetilbud er samlet under Tjenester A-Å. Finner du ikke det du leter etter, kontakt servicetorget.

Aktuelt

Informasjon helsestasjoner

Viktig informasjon til ungdom mellom 13-20 år

For å hindre spredning av koronavirus og bidra til en trygg helsestasjon er tilbudet endret. Helsestasjon for ungdom på Vikhammer har ikke tilbud om «drop in».

Informasjon helsestasjoner

Viktig informasjon om helsestasjonene i Malvik

Koronautbruddet har ført til redusert helsetilbud ved våre helsestasjoner. Nødvendig helsehjelp gis etter nasjonale krav til gravide, nyfødte og de minste barna. Vaksinasjonsprogrammet prioriteres for å unngå at andre sykdommer blusser opp.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Presisering av foreldrebetaling for barnehage og SFO-plass

Per 18. mars 2020.

Malvik kommune presiserer at foreldrebetaling i barnehage og SFO ikke blir fakturert der tilbudet har vært stengt på grunn av koronautbruddet.

Dette gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner, og barn med særskilt omsorgsbehov.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Presisering av foreldrebetaling for barnehage og SFO-plass

Per 16. mars 2020.

I påvente av nasjonale føringer for foreldrebetaling i barnehage og SFO, ønsker Malvik kommune å presisere følgende:

strategi for språk, lesing og skriving

Strategi for språk, lesing og skriving

Språkstrategien for Malvik kommune skal øke de ansattes kompetanse på språk, lesing og skriving slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring.