English A A A A A

nettbrett i skolen

Nettbrett til alle elever – ny digital skolehverdag i Malvik

Målet med innføring av digital skolehverdag i Malvikskolen er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen. 

Innføring av nettbrett til alle elevene i Malvikskolen vil skje i perioden våren 2019 til januar 2020. Elevene på Vikhammer og Saksvik vil få utdelt nettbrett i mars 2019, og elevene på Sveberg og i Hommelvik i starten av 2020. 

Les mer om den nye digitale skolehverdagen.


Livslang læring

Gjennom hele livet skal må mennesker ha mulighet til å delta, mestre og å ha positive opplevelser. Læringsbegrepet er tradisjonelt knyttet til skolegang, studier og arbeidsliv, men i praksis berører det mennesket gjennom hele livet, i og utenfor de ulike samfunnsinstitusjonene.

Kommunens tjenestetilbud er samlet under Tjenester A-Å. Finner du ikke det du leter etter, kontakt servicetorget.