English A A A A A

Malvik kommune er skoleeier for kommunale skoler i kommunen, vi har ansvar for drift og oppfølging. Vi bidrar med veiledning, rådgivning, kvalitetsutvikling, kompetanseheving og fagutvikling.

I Malvik har vi sju skoler, fire barneskoler, en grendaskole og to ungdomsskoler. Alle skolene har egen rektor, foruten Vikhammeråsen grendaskole som har samme administrasjon som Vikhammer skole.

Skolene er organisert under virksomhet oppvekst og kultur.


Barneskoler

Ungdomsskoler

Hommelvik skole

Hommelvik ungdomsskole

Saksvik skole

Vikhammer ungdomsskole

Sveberg skole

 

Vikhammer skole

 

Vikhammeråsen grendaskole

 


Kontakt

Ros-Mari Berre, kommunalsjef barn og unge
Telefon: 950 89 189
E-post: ros-mari.berre@malvik.kommune.no

Cecilie Marie Karlsen, rådgiver
Telefon: 915 48 487
E-post: cecilie-marie.karlsen@malvik.kommune.no


Nettbrett til alle elever – ny digital skolehverdag i Malvik

Målet med innføring av digital skolehverdag i Malvikskolen er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen.

Les mer om den nye digitale skolehverdagen.


Livslang læring

Gjennom hele livet skal må mennesker ha mulighet til å delta, mestre og å ha positive opplevelser. Læringsbegrepet er tradisjonelt knyttet til skolegang, studier og arbeidsliv, men i praksis berører det mennesket gjennom hele livet, i og utenfor de ulike samfunnsinstitusjonene.

Her finner du mer informasjon om kommunens tjenestetilbud.


Her finner du søknadsskjema.