English A A A A A

Oppsummering av stengt Homla bru

Det gikk kun et døgn fra Homla bru ble stengt, til Statens vegvesen hadde en midlertidig bruløsning på plass.

På et oppsummeringsmøte mellom Malvik kommune, Statens vegvesen og politiet mandag morgen, ble stengingen av Homla bru gjennomgått i detalj.

Gjennomgangen viser at stengingen ble håndtert riktig, raskt og effektivt fra første stund.
- Jeg er meget imponert over effektiviteten og gjennomføringskraften Statens vegvesen har vist i denne saken. Fra brua ble stengt torsdag ettermiddag, gikk det kun 24 timer før en midlertidig bru var på plass, sier rådmann Kristian Rolstad. Han roser samtidig både politiet og personell fra Hommelvik skole som stilte opp slik at omkjøringen via Øyavegen forbi skolen gikk tilnærmet smertefritt.
- Saken er håndtert på forbilledlig måte fra alle involverte, sier Rolstad.
Ny adkomst til havna i Hommelvik var ferdig planert allerede lørdag ettermiddag, og sto klar til bruk mandag morgen.
- En honnør til FDV-kommunalteknikk for dette. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med skilting til kaia, men dette vil være på plass i løpet av kort tid, sier Rolstad.
Statens vegvesen er bedt om å skrinlegge alle planlagte stengninger av Stavsjøfjelltunnelen på dagtid. Alt nødvendig arbeid som medfører at tunnelen må stenges, søkes lagt til natt.
Så langt har lysreguleringen over den midlertidige brua over Homla fungert uten problemer.

- Det er igjen skiltet "Gjennomkjøring forbudt" forbi Hommelvik skole, og politiet forsikrer oss at de kommer til å være spesielt oppmerksomme på dette i tiden framover, sier Kristian Rolstad.