English A A A A A
Morgendagens omsorg i Malvik, gruppearbeid

Oppstartskonferanse - Morgendagens omsorg i Malvik

26.-27. februar var et 60-talls ansatte, ledere, tillitsvalgte og brukerrepresentanter i Malvik kommune samlet for å tenke, drøfte og utforme helse- og velferdstjenestene i Malvik kommune i årene som kommer. Deltagerne representerte ulike virksomheter og et mangfold av kompetanse, noe som bidro til en bred debatt omkring temaet.

Utgangspunktet for konferansen var et ønske om å utvikle gode tjenester for Malvik kommunes innbyggere i en tid med store endringer. Byggingen av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger er godt i gang. Går alt etter planen, skal innflytting skje i januar 2015. Tverrfaglig samarbeid, nytekning og kvalitet i tjenesteutviklingen, ny lokalisering, samarbeid, arbeidsmetoder og arbeidsmiljø var noen av temaene på konferansen. Konferansen var preget av ivrig deltakelse, høy stemning og mange gode innspill på hvordan dette arbeidet kan gjennomføres på best mulig måte.

Etter to intense, spennende og fruktbare dager er det med utgangspunkt i kommunens verdier, mål og strategier nå lagt et godt grunnlag for videre jobbing med utforme morgendagens omsorgtjeneste i Malvik. I etterkant av samlingen vil det bli etablert arbeidsgrupper som skal jobbe videre med konkrete og tiltak.

DSC_0050_bearb.jpg            DSC_0034_bearb.jpg