English A A A A A
Utbavtale Lassvebergvegen

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Lassvebergvegen 8 og 10

Malvik kommune har startet forhandlinger med Lassvebergvegen 8 og 10 AS om utbyggingsavtale for Lassvebergvegen 8 og 10, gnr. 1, bnr. 9 og gnr. 1, bnr. 25.

Bakgrunnen for avtalen er Malvik kommunes vedtak i kommunestyret 30.10.2006, sak 47/06, et prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i kommunen.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur og offentlige arealer i henhold til vedtatte planer.

Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål eller innspill til avtalen kan rettes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik eller postmottak@malvik.kommune.no.

Kontaktperson er Lars-Gøran Strømhaug, lars-goran.stromhaug@malvik.kommune.no