English A A A A A

Oppsigelse av barnehageplass

  • Oppsigelsestiden er en måned fra den første eller den første i måneden.
  • Kontingent/kost betales ut oppsigelsestiden.
  • Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.
  • Kommunen kan også gi oppsigelse med en måneds varsel fra den første i måneden.
  • Oppsigelse kan gis dersom styrer erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foreldre i søknaden, ved manglende foreldrebetaling, eller ved stort ulegitimert fravær og ved flytting ut av kommunen.

Her kan du si opp barnehageplassen.