English A A A A A
Oppmåling

Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingskontoret har som hovedoppgave å tilby tjenester innenfor kart og eiendomsdata. Kontoret har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens geografiske informasjonssystem (GIS) og skal sørge for at det kommunale kartgrunnlaget gir et godt nok grunnlag for saksbehandling som trenger stedfestet informasjon.

Avdelingen utfører blant annet følgende oppgaver:

  • Deling av grunneiendom
  • Grensejustering
  • Grensepåvisning
  • Sammenføying av eiendommer
  • Seksjonering
  • Diverse oppmålingstekniske tjenester
  • Adressering

Kontaktinformasjon

Anders Drøyli

 

482 75 372

anders.droyli@malvik.kommune.no

Anders Strand

 

480 18 175

anders.strand@malvik.kommune.no

Asbjørn Fiskvik

 

483 52 468

anders.fiskvik@malvik.kommune.no