English A A A A A

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Kommunen skal gi innvandrere mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller kollektiv beskyttelse opplæring i norsk (550 timer)
og samfunnskunnskap (50 timer), til sammen 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som deltakeren forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. Antall timer kan utvides inntil 3 000 timer eller frem til språknivå B1 oppnås. Norskkunnskap og gjennomført samfunnskunnskap opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Se i menyen til høyre om hvordan du søker om tjenesten.