Logo

Oppheving av forbud mot bruk av ild utendørs

Trøndelag brann- og redningstjeneste viser til forskrift om brannforebygging, og opphever med hjemmel i forskriftens § 3 forbudet av 05.01.16 om bruk av ild utendørs i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Rennebu og Oppdal kommune.

Trøndelag brann- og redningstjeneste minner om de generelle bestemmelsene i forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet, der det angis at "Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket".

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS på telefon 72.54 76 00.