Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Oppfordring til foresatte som har vært på utenlandsreise

Malvik kommune oppfordrer alle foresatte med barn i barnehager og skoler om å melde fra dersom de har vært på utenlandsreise i sommer.

Dette gjelder uavhengig av om man har vært på reise i grønne eller røde områder/regioner/land. Eventuell utenlandsreise meldes til den aktuelle rektor eller styrer.

Har du vært i land som defineres som grønn eller i områder som har høy smittespredning innad i Norge i sommer, anbefaler kommuneoverlege i Malvik kommune koronatest før barnehage- og/ eller skolestart.

Har du vært i land som defineres som rød er du pliktig til å gå i karantene.

Ta kontakt med koronatelefonen i Malvik kommune 73 97 20 99 for avtale om testing.

For mer informasjon om barnehagehverdagen og skolehverdagen se Utdanningsdirektoratet sine nettsider:

English

For parents of children in nursery/kindergarden and school in Malvik municipality

Malvik municipality kindly requests that all parents with children in nursery/kindergarden or school rapport if they have traveled to another country this summer. You should rapport your travels irrespective of if you have visited a “green/yellow” or “red” area, region or country. Foreign travel should be reported to your child(ren)’s principle or nursery/kindergarden leader.

If you have traveled to a country that is defined as “green/yellow” or to an area in Norway with a high rate of coronavirus infections, the municipal public health physician strongly suggests that your child is tested for coronavirus before they start nursery/kindergarden or school.  

If you have traveled to a country that is defined as “red” you are required to quarantine.

Please call Malvik municipality’s corona hotline (73 97 20 99) to schedule a coronavirus test.

For more information about how nursey/kindergarden and schools will handle different levels of local spread of the virus please visit the Norwegian Directorate for Education and Training pages, for nursery/kindergarden: link, for schools: link.

Tigrinja

ኣብ መውዓሊ ሕጻናትን ኣብያተ ትምህርትን ከተማ ማልቪክ ዝምሃሩ ውሉዳት ንዘለውኹም ወለዲ

 

ምምሕዳር ከተማ ማልቪክ ንዅሎም እቶም ኣብ ኣብ መውዓሊ ሕጻናትን ኣብያተ ትምህርትን ዝምሃሩ ቘልዑ ዘለውዎም ወለዲ፡ ንናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ናብ ወጻኢ ሃገር ገይሾም እንተ ነይሮም ክሕብሩ ይሓትት። እቲ ዝገሽኩምሉ ከባቢ/ዞባ/ሃገራት ብዝርጋሐ ሕማም ኮሮና ኣብ ቀጠልያ (grønne) ወይስ ኣብ ቀይሕ (røde) እተመደበ ይኹን ብዘየገድስ፡ እንተ ኣፍለጥኩምና ዝሓሸ እዩ። ብዛዕባ እቲ ናብ ወጻኢ ሃገር ዝገበርኩምዎ መገሻ፡ ነቲ ዝምልከቶ ርእሰ መምህር ወይ ሓላፊ መውዓሊ ሕጻናት ክትሕብርዎ ኣሎኩም።

 

ኣብ ቀጠልያ ናብ እተመደበት ሃገር ጌሽኩም እንተ ኔርኩም ወይ ከኣ ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ዝለዓለ ለብዒ ወይ ዝርግሐ ሕማም ኮሮና ናብ ዘለዎ ኸባቢ ንዕረፍቲ ጌሽኩም እንተ ኔርኩም፡ ቅድሚ መውዓሊ ሕጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ምጅማሩ መርመራ ኮሮና ኽትገብሩ ሓላፊ ሕክምናዊ ጕዳያት ከተማ ማልቪክ ይመክር።
ኣብ ቀይሕ ናብ እተመደበት ሃገር ጌሽኩም እንተ ኔርኩም ግና፡ ናይ ግድን ክትውሸቡ ኣሎኩም።
ብቝጽሪ ተሌፎን ኮሮና ከተማ ማልቪክ ደዊልኩም (73 97 20 99)፡ መርመራ ንምግባር ቈጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም።
ብዛዕባ ዅነታት መውዓሊ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኹም፡ ኣብ ወብ ሳይት ዲረክተር ትምህርቲ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም፦ ብዛዕባ መውዓሊ ሕጻናት ሓበሬታ ንምርካብ ነዛ ሊንክ ጠውቕ። ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ሓበሬታ ንምርካብ ነዛ ሊንክ ጠውቕ።

Arabisk

الى أولياء أمور الاطفال في حضانات الاطفال والمدارس:

تطلب بلدية مالفيك من جميع أولياء أمور الاطفال في الحضانات والمدارس أن يبلغوا حول سفرهم خارج البلد في العطلة الصيفية. هذا يخص السفر الى البلدان/المناطق الواقعة ضمن الدائرة الخضراء او الحمراء. ويتم الإبلاغ عن السفر هذا الى المدير أو الادارة.

هل سافرت الى بلد يعتبر ضمن الدائرة الخضراء أو منطقة انتشرت فيها العدوى بشكل مرتفع داخل النرويج في الصيف، نوصي بمراجعة الطبيب الاستشاري في بلدية مالفيك لاجراء اختبار لفيروس كورونا قبل بدء دوام حضانات الاطفال و/أو المدارس.

إذا كنت في بلد يعتبر ضمن الدائرة الحمراء ينبغي عليك البقاء في الحجر الصحي.

أتصل بهاتف الكورونا في بلدية مالفيك رقم (73 97 20 99) لحجز موعد الاختبار.

للمزيد من المعلومات حول دوام حضانات الاطفال والمدارس انظر الى مواقع مديرية التربية على الانترنت: بالنسبة للحضانة أنظر الى  linkوبالنسبة للمدارس أنظر الى  link