Plakatbilde - Sulaiman Alhaj Joma

Oppfølging gir resultater

Malvik kommune har gode resultater på introduksjonsprogrammet for flyktninger. Dette hadde vi ikke klart uten våre gode samarbeidspartnere i privat næringsliv og Malvik kommune.

I denne filmen møter vi Sulaiman Ali Alhaj Jomaa som kom fra Syria til Malvik i 2015. Hans introduksjonsprogram besto av norsk og samfunnskunnskap i regi av TROVO (Trondheim voksenopplæring) og språkpraksis. Først hos vaktmestertjenesten sammen med Ketil Melum. Dette bidro til at han raskt kom i kontakt med folk og fikk praktisert norsk.  Deretter var han i språkpraksis på teknisk drift der han fikk brukt mer av de tekniske kunnskapene han hadde fra før.  Resten av historien er i filmen.

Sulaimans kone har også kommet i jobb som kjøkkenassistent på Betania Malvik. Etter perioden med norskopplæring og språkpraksis, fikk hun jobb der. Dette paret har selv gjort mye for å bli kjent i lokalsamfunnet, og har deltatt på mange arenaer også sammen med barna. Nå flytter de snart inn i eget hus.

NAV Malvik vil berømme mange av enhetene i Malvik kommune, spesielt vil vi nevne Kongshaugen handleri, Hommelvik helsetun, vaktmestertjenesten, praktisk hjelp og bistand i Koordinerende enhet, Vikhammer skole og Vikhammeråsen og Sandfjæra barnehage som har tatt seg godt av nyankomne på språkpraksis. I tillegg har vi hatt svært godt samarbeid med privat næringsliv i Malvik og Trondheim.

Vi trenger hele tiden gode språkpraksisplasser, og oppfordrer bedrifter som ønsker å bidra i dette arbeidet om å ta kontakt med oss for å gi flyktningene den viktige førstelinja på CV'en.

Vi kan bidra med rekruttering og sammen med din bedrift skreddersy et opplegg som er nyttig både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Flyktningene har variert utdanning og arbeidserfaring, så vi trenger et bredt utvalg av praksisplasser.

Ta kontakt med oss på NAV Malvik via e-post christina.christensen@nav.no  eller mobil 413 29 244 dersom du ønsker å bidra i inkluderingsarbeidet.

Vaktmester Ketil og Sulaiman