English A A A A A
Malvik kommune - kommunevåpen - farge på hvit bakgrunn

Oppdatert informasjon om koronaviruset (SARS-CoV-2) per 27 februar

Utbruddet av koronaviruset (SARS-CoV-2) startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Hva er koronaviruset?

Det nye koronaviruset hadde sitt utbrudd i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Viruset forårsaker hos de fleste kun forkjølelse, men kan i noen tilfeller gi mer alvorlig sykdom, og i noen tilfeller forårsake dødsfall. Foreløpig antas det at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte.

Forebygge smitte

For å hindre smitte, bør personer som er syke, unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Det er rådet å holde minst en meters avstand til personer med luftveissymptomer. Du bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i armkroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Dette er spesielt viktig når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann. Sykdommen har ingen spesifikk behandling eller vaksine, primært fokus er å begrense smitte.

Hvem bør testes for koronaviruset?

Hvis du er syk og har oppholdt deg i et av disse områdene bør du testes for viruset:

  • Fastlands-Kina, inkludert Hong Kong (ikke Macau og Taiwan).
  • Iran.
  • Sør-Korea.
  • de italienske regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto.

I tillegg bør følgende testes:

  • Personer som har hatt nærkontakt (inkludert pleie/stell) med personer som har fått påvist viruset.
  • Personer med feber over 38 grader, eller sykehistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon (med minimun en av følgende: kortpustethet, hoste eller sår hals).

Hvis du har vært ute på reise (inkludert risikoland) og ikke er syk, skal du ikke testes, Hvis du kun har symptomer på luftveisinfeksjoner skal du heller ikke testes. Du må ha en kombinasjon av reisehistorie og symptomer før det vurderes behov for testing eller karantene.

Hvis du tester positivt på viruset men ikke blir syk, blir du isolert hjemme. Du blir ikke innlagt på sykehus.

Hvor farlig er dette viruset?

Viruset er et vanlig forkjølelsesvirus, men vi kjenner ikke til alt, det er et ukjent nytt virus. Ut i fra det vi vet i andre land, kan dette gi forkjølelsessymptomer, men også alvorlig sykdom. Viruset har så langt en dødelighet på en prosent, dette kan endre seg.

På Helsedirektoratets nettsider finner du oppdatert informasjon om koronaviruset.

Se Folkehelseinstituttets nettsider, hvis du vil ha mer fakta om det nye koronaviruset.

Kontaktinformasjon

Ved mistanke om infeksjon med koronavirus, ta kontakt med lege på telefon (fastlege eller legevakt, telefon 116 117).

Du skal ikke møte opp hos legevakt før du har fått beskrevet hvordan et eventuelt oppmøte skal foregå.

Realf Ording Helgesen
​kommuneoverlege

For å unngå smitte i forbindelse med koronaviruset er det flere forholdsregler du kan ta