English A A A A A
Kommunevåpen, Malvik kommune

Oppdatert informasjon om koronavirus (SARS-2-CoV) per 9. mars

Malvik kommune har etablert eget prøvetakingsteam ved mistenkt koronasmitte. Oppdatert informasjon om koronavirus (SARS-2-CoV), per 9. mars 2020.

Prøvetakingsteam

Teamet består av kommunalt helsepersonell som har gjennomgått opplæring og prosedyrer for bruk av smittevernutstyr og prøvetaking, i forbindelse med SARS-2-CoV.

Testsenter for smitte er etablert i et kommunalt bygg sentralt i Hommelvik. Legevakt lokalt og interkommunalt, samt legekontorer er informert om vakttelefon for avtale om testing av pasienter med mistenkt koronasmitte. Det er kun fastlege og legevakt som kan henvise videre for prøvetaking.

Tjenesten er ble opprettet 8. mars.

Informasjon til helsepersonell

Folkehelseinstituttet anbefaler at helsepersonell som har vært i utlandet, og som får luftveissymptomer når de kommer hjem, blir testet.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på Folkehelseinstituttet.no, og helsenorge.no. Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine, kan du ringe informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på 815 55 015.

Hvis du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen din. Får du ikke tak i fastlegen, ring 116117.

Kort oppsummering om koronavirus

 • Viruset SARS-2-CoV gir sykdommen covid-19 (luftveisinfeksjon).
 • Smitter som forkjølelse og influensa: gjennom luften, direktekontakt eller via gjenstander.
 • Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er anslått til å være 5 til 6 dager, men den kan variere fra 0 til 14 dager. 
 • Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.
 • Ingen behandling eller vaksine er tilgjengelig

Områder med spredning per 9. mars 2020

Utbredt spredning:

Kina: Hubei-provinsen.
Iran, Sør-Korea.
Nord-Italia: Regionene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d´Acosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo.
Østerrike: Tirol.

Lokal spredning:

Fastlands-Kina (unntatt Hubei)
Hong-Kong*
Singapore*
Japan*

*opphold kun på flyplass i disse områdene regnes som lav risiko, og gir som hovedregel ikke grunnlag for testing eller karantene.

Hos hvem skal man mistenke koronasmitte?

Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut, oppfyller minst ett av følgende kriterier:

 • Har vært i områder med vedvarende spredning av koronaviruset.
 • Har vært i nærkontakt (se under) med et bekreftet tilfelle av koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2)
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2).

Hvem bør testes for koronavirus?

Det anbefales å teste personer som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller (se over). Kriteriene kan endres fortløpende under utbruddet.

Hvordan forebygge smitte?

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Nys fortrinnsvis i papirhåndkle som kastes.
 • Holde minst en meters avstand til personer med luftveissymptomer
 • God håndhygiene (såpevask om mulig, ellers hånddesinfeksjon).
 • Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt, dette kan øke smittefaren.

Informasjon av særskilt betydning for helseinstitusjoner:

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og andre sykdommer (komorbiditet) ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronavirus (SARS-2-CoV). God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte. Besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Følgende personer skal ikke besøke kommunale helseinstitusjoner:

Nærkontakt er definert som:

 • Bodd i samme husstand.
 • Pleiet, behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten anbefalt smittevernutstyr
 • Oppholdt seg i avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand eller har sittet i nærheten (to seter eller nærmere) av noen som er bekreftet syk på fly.
 • Har vært en del av samme reisefølge som noen som er bekreftet smittet med covid-19.

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr: 

 • Kirurgisk munnbind.
 • Frakk med lange ermer.
 • Hansker.
 • Dersom tilgjengelig: Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir).

Informasjon av særskilt betydning for barnehager og skoler:

Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Ved tidligere utbrudd med andre koronavirus (MERS og SARS), har infeksjon også vært sjelden rapportert blant barn.

Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn.

Koronaviruset har utløst mye bekymring og det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Her kan du se Folkehelseinstituttets informasjonsvideo til barn og unge.

Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt)  

Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning.

Dersom det oppstår en situasjon med barn i barnehage/skole med mistenkt sykdom bør smitteverntiltak diskuteres med kommuneoverlege. En rekke faktorer kan være avgjørende for hvor omfattende tiltakene blir, fra hjemmekarantene til nedstenging hele eller deler av barnehage/skole.