English A A A A A

Oppdatert informasjon om etylenglykol i drikkevannet på deler av Sveberg skole

Malvik kommune informerer:

 22.august 2012

Drikkeforbudet av vannet i den gamle delen av Sveberg skole opprettholdes etter at nye prøver viser at vannet fortsatt inneholder etylenglykol.
Onsdag 15. august ble det oppdaget lekkasje av væske fra sprinkleranlegget ved den eldste delen av Sveberg skole. Væsken i dette anlegget består av etylenglykol og vann i forholdet 50/50.
Årsaken til lekkasjen er feil på en ventil mellom sprinkleranlegget og det øvrige vannledningsnettet i bygget. Sprinkleranlegget ble umiddelbart avstengt og nedtappet, og det ble gjennomført spyling av vannledningsnettet.
Vannprøver, tatt etter at ledningsnettet ble spylt, viser at det fortsatt er etylenglykol i vannet, og forbudet mot å drikke eller benytte vann til matlaging i den eldste delen av Sveberg skole, opprettholdes inntil rene prøver foreligger.
Malvik kommune innhenter fortløpende bistand og informasjon fra Giftinformasjonen, Mattilsynet og teknisk ekspertise, for å rense anlegget for etylenglykol som fort som mulig.
Malvik kommune understreker at det ikke foreligger meldte sykdomstilfeller, eller indikasjoner på sykdomsforløp, som verken direkte eller indirekte kan settes i sammenheng med drikkevannet på gammeldelen ved Sveberg skole.
Dersom noen har drukket vann fra berørte skolebygg og skulle bli akutt syk av andre årsaker den nærmeste tiden, anbefaler Giftinformasjonssentralen at nyrefunksjonen sjekkes. Dette kan gjennomføres hos fastlegen.
 
Kristian Rolstad, rådmann
Kristine Asmervik, kommuneoverlege