English A A A A A
OD 2017

Operasjon dagsverk 2017

Fredag 3.11.17 gjennomfører Hommelvik ungdomsskole Operasjon dagsverk (OD). Dette er en del av skolens arbeid med internasjonale spørsmål. Elevene oppfordres til å utføre et dagsverk for ungdom andre steder i verden denne dagen.  

Årets tema: VI ER ALLE OLJEBARN. Sammen mot verdens største oljekatastrofe.

Pengene elevene jobber inn på OD–dagen går til Operasjon Dagsverks arbeid mot oljeforurensing i Nigeria med fokus på de konsekvensene oljekatastrofer fører til. Pengene vil gå til ODs utdanning av 10.000 oljevoktere som skal passe på at livsgrunnlaget deres ikke blir ødelagt. Mer informasjon finner du på www.od.no og i folderen elevene har fått på skolen.

Elevene må selv skaffe seg jobb for dagen. Vi håper dere foresatte kan hjelpe elevene med dette. Aktuelle jobber:

  • Jobbe på foresattes arbeidsplasser eller spørre om jobb i næringslivet eller offentlig virksomhet.
  • Utføre arbeid hjemme. Det er ikke meningen at elevene skal være hjemme uten å ha et arbeid å utføre
  • Alternativt dagsverk. Selge vafler eller annet bakverk. Opptre med sang, dans eller musikk.
  • Skaffe jobb i skolens jobb-bank.

Skolen gjennomfører undervisning for elever som ikke klarer å finne seg jobb denne dagen. Det er ikke meningen at dere som foreldre/foresatte skal betale 300 kr om elevene ikke utfører et arbeid.

Alle elevene får et arbeidskort på skolen. Kvitteringsdelen skal tas med tilbake til skolen for registrering etter utført arbeid. Dagsverket koster 300 kr i ungdomsskolen. Vi opererer med kontantløs betaling, og all betaling skal derfor skje på www.betale.od.no. Her kan du/dere/bedriften betale med vipps, kort eller faktura. Betaling skal skje senest 2 uker etter avsluttet OD, den 15. november.