English A A A A A

Omsorgsboliger

Omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.

Det er 105 omsorgsboliger pr. i dag i Malvik kommune.

Hommelvik:
Motrøtunet borettslag: 26 omsorgsboliger
Øyavegen 18-20: 9
Hesttrøa 18: 7  (disse boligene skal avvikles i løpet av 2014)
Jøssåsen Landsby: 3

Litjmarka borettslag: 10 (Malvik kommune har tildelingsrett- og plikt til disse boligene)
 

Vikhammer:
Vikhammer Vestre borettslag: 33 omsorgsboliger
Stasjonsvegen 16 og 2-12: 17

26 nye omsorgsboliger er under oppføring på Vikhammer.

Se tjenestebeskrivelse i menyen til høyre.


Kontaktinformasjon:

Servicetorget 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut