English A A A A A

Heldøgns omsorg - omsorgsboliger med heldøgns bemanning og langtidsopphold i sykehjem

Heldøgns omsorg  tildeles personer som etter helse- og omsorgsfaglig vurderinger kvalifiserer for langtidsopphold i sykehjem eller omsorgboliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Pr. 01.01.2020 har Malvik kommune 86 omsorgsboliger med heldøgsn bemanning (både i Hommelvik og på Vikhammer) og 34 sykehjemsplasser (på Hommelvik helsetun) som tildels etter kommunal forskrift. Forskrifta finner du her .

 

Se tjenestebeskrivelse i menyen til høyre.


Kontaktinformasjon:

Servicetorget 73 97 20 00
E-post: postmottak@malvik.kommune.no