English A A A A A

Om skolen

Virksomhetsleder: Helle Vollan
Avd.leder: Guri Bade Nilsen
SFO-leder: Kjersti Løvik
Telefon: 73972200
E-post: grendaskole@malvik.kommune.no
Besøksadresse: Basunveien 11 7560 Vikhammer
Postadresse: Basunveien 11 7560 Vikhammer
Fakturadresse: Malvik Kommune Rådhus 2 7590 Tydal

Kort om skolen:
Vikhammeråsen Grendaskole ligger i Malvik Kommune mellom Stjørdal og Trondheim.

Skolens slagord: 

LÆRING - TRIVSEL - NÆRHET

Skolen ligger i et område med småhusbebyggelse på toppen av Vikhammeråsen og ble tatt i bruk høsten 1984. Området ligger skjermet fra trafikk; 30-soner, fortau og gangveier, ballplasser og lekeplasser gjør at det er trygt og godt for barn å vokse opp her. Skolen ligger vakkert til med nydelig utsikt utover Trondheimsfjorden, og vi har mange fine plasser i nærmiljøet som brukes både i uteskole og i SFO-tid. Vi gir et skole- og skolefritidstilbud til barn i 1.-4.klassetrinn, fra 5.kl. fortsetter de på Vikhammer skole. I samme bygg som skolen ligger en 3-avdelings barnehage som vi har en del samarbeid med.


Inneværende skoleår er det 78 barn på skolen, og i overkant 60 av barna benytter skolefritidsordningen (SFO).