English A A A A A

Vikhammer ungdomsskole

Rektor: Bodil Furuhaug Westby
Telefon: 73 97 24 80
E-post: vikhammer.ungdomsskole@malvik.kommune.no
Teamleder 8. trinn: Elin Bech-Hanssen
Undervisningsinspektør 9. trinn: Rune Hanger
Undervisningsinspektør 10. trinn: Silje Aasbø Meldal
Besøksadresse: Malvikvegen 305, 7560 Vikhammer
Postadresse: Malvikvegen 305, 7560 Vikhammer
Fakturadresse: Malvik kommune, Rådhus 2, 7590 Tydal
Hjemmeside: www.vikhammerungdomsskole.no
 

Kort om skolen: Vikhammer ungdomsskole ligger i Malvik kommune. Vi har ca. 300 elever fordelt på 4 klasser på hvert trinn. Elevene kommer fra to barneskoler - Saksvik skole og Vikhammer skole.

Skoleåret 2017/2018 har skolen tre utviklingsområder:

  • Læringsmiljø (Deltagelse i Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsenteret)
  • Matematikk (SUN-prosjektet i samarbeid med NTNU)
  • Språk (Malvik kommunes språkstrategi, under ledelse av Camilla Dahlen og Henriette Gladsø Holmen)