English A A A A A

Vikhammer ungdomsskole

Rektor: Bodil Furuhaug Westby
Telefon: 73 97 24 80
E-post: vikhammer.ungdomsskole@malvik.kommune.no
Teamleder 8. trinn: Hilde Straumbotn
Undervisningsinspektør 9. trinn: Terje Jørgensen
Undervisningsinspektør 10. trinn: Silje Aasbø Meldal
Besøksadresse: Malvikvegen 305, 7560 Vikhammer
Postadresse: Malvikvegen 305, 7560 Vikhammer
Fakturadresse: Malvik kommune, Rådhus 2, 7590 Tydal
Hjemmeside: www.vikhammerungdomsskole.no
 

Kort om skolen: Vikhammer ungdomsskole ligger i Malvik kommune. Vi har ca. 300 elever fordelt på 4 klasser på hvert trinn. Elevene kommer fra to barneskoler - Saksvik skole og Vikhammer skole.

Skoleåret 2020/2021 har skolen følgende fokusområder:

  • Innføring av fagfornyelsen, herunder utviklingsarbeid innenfor de tre tverrfaglige temaene i overordnet del
  • Planlegging av nytt skolebygg, med mål om innflytting i første kvartal 2023