English A A A A A
illustrasjon av flyttinger. Uinnredet rom med pappkasser og planter

illustrasjon av flyttinger. Uinnredet rom med pappkasser og planter

Om flyttinger og mobilitet

Generelt

De fleste forstadskommuner har en stor inn- og utflytting, noe som ofte fører til at ressurspersoner for nærmiljøet bare blir boende få år i kommunen.

Status

Malvik kommune har over en lang periode hatt stor inn- og utflytting. De fleste flyttebevegelsene har gått mellom Trondheim og Malvik.

Statistikken viser at godt over 5 prosent av kommunens innbyggere flytter ut av kommunen hvert år. Tallene for innflytting ligger nesten hvert år over tallene for utflytting. Det vil si at kommunen har en positiv netto innflytting.

På 2000-tallet har den årlige utflyttingen svingt mellom 750 til ca. 930 personer. Tilsvarende årlige tall for innflytting har svingt mellom ca. 800 til 1000 personer.

Statistikken ( for årene 2011 til 2014 ) viser også at innflyttingen til kommunen er størst for aldersgruppene 0-4, 5-9, 30-34, 35-39 og 40-44. For de andre aldersgruppene opp til 70 år, er den gjennomsnittlige utflyttingen størst.

Grovt sett betyr dette at det er familiene med små barn som flytter til Malvik, og studenter og voksne ( evt. hvor barna har blitt store ) som flytter ut av kommunen.

Utfordringer

  • De fleste forstadskommuner har en stor inn- og utflytting.

Referanser

Trondheimsregionen, SSB