English A A A A A
oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger. Bytter du til fornybar varmekilde nå kan du få støtte fra Enova. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger i 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den. Malvik kommune oppfordrer alle til å fjerne oljetanker som ikke er i bruk.

Søker du støtte hos Enova kan du få støtte for å fjerne oljefyr, oljekamin og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning som de støtter. Støtten avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Hvem kan få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du har fjernet oljefyr og –tank i din egen helårsbolig i Norge. I tillegg må du ha installert en fornybar varmekilde som Enova støtter. Fjerningen må ha vært gjennomført de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Jobben må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Hvordan søker jeg om støtte til utfasing av oljefyr?

Se Enovas nettsider for all informasjon om støtteordningen for fjerning av oljefyr og oljetank og fjerning av oljekamin og oljetank.

Andre aktuelle nettsider hos Enova:

Hva gjør jeg for å få fjernet oljefyr og oljetank?

Oljetanker som permanent tas ut av bruk skal tømmes og bør graves opp og leveres til godkjent mottak. Dette må utføres av et godkjent firma. Du kan be om tilbud fra lokale, kvalitetssikrede tilbydere gjennom skjemaet på oljefri.no. Leverandøren av fyringsolje kan også hjelpe deg med firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank.

Melding om at tanken er sanert skal sendes kommunen enten per post eller e-post, postmottak@malvik.kommune.no. Normalt er det utførende firma som sender melding til kommunen, men det er du som eier som har ansvaret.

oljefri.no finnes informasjon om hvordan du går fram for å fjerne oljetank og oljekamin:

Gode grunner til at oljetanken bør fjernes

Har du allerede kuttet ut oljefyringen, men har en oljetank som ikke lenger er i bruk?  Da er det på tide at den blir fjernet. En slik gammel oljetank er en tikkende miljøbombe, og den er ditt ansvar.

Det viktigste er at oljetanken tømmes og renses. Det spiller ingen rolle om du har brent tanken tom, det kan ligge mange liter olje igjen i en slik "tom" tank. I verste fall er det ikke mer enn noen liter som skal til før oljelekkasjen er et faktum. Les mer om lekkasjefaren her. Det er viktig at tanken tømmes og renses av et firma som har både sertifisert utstyr og mannskap.

Malvik kommunen anbefaler at tanker som ikke er i bruk fjernes.

Du kan bli erstatningspliktig

Oljetanken til fyringsanlegget har begrenset levetid. Den kan gjennomruste eller skades slik at det oppstår en oljelekkasje. Lekkasjer kan skade både hus, grunn eller vann og vassdrag. Ved lekkasje fra oljetanken er du som eier ansvarlig og erstatningspliktig. Det er derfor viktig å få kvalifisert hjelp til å fjerne og destruere oljetanken. Se forurensningslovens § 7.

Hva må jeg varsle kommunen om?

Ved fjerning av oljetank

Melding om at tanken er sanert skal sendes kommunen. Normalt er det utførende firma som sender melding til kommunen, men det er du som eier som har ansvaret.

Ved kun tømming av oljetank

Dersom tanken ikke fjernes skal den likevel tømmes og rengjøres av godkjent firma. Kommunen skal ha melding om tømt og rengjort tank i tillegg til en kartskisse som viser plassering av tanken på eiendommen.

Alle meldinger til kommunen kan sendes til postmottak@malvik.kommune.no eller pr. post : Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik.

Hvem kan jeg kontakte for å få hjelp?

Spørsmål til støtteordninger?

Vi anbefaler at du kontakter Enova for spørsmål som gjelder støtteordningene. "Enova Svarer" er betjent 09.00 - 16.00 på hverdager enten på chat, telefon eller e-post.

Spørsmål til fjerning at oljetank/oljefyr?

Flere nyttige tips og råd om kan du finne på nettsiden oljefri.no.

Du kan ta kontakt med kommunen ved byggesak, tlf. 70 97 20 00 eller på e-post postmottak@malvik.kommune.no .

Tips en venn Skriv ut